Coop Nordvest SA Extra

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5,8 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Vi eies av våre 170 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

EXTRA FØRDE har to ledige stillingar som butikkmedarbeidar

  • Heilstilling – fast tilsetting

  • Heilstilling eit års engasjement

Begge stillingane følgjer turnus med arbeid på dagtid, ettermiddag/kveld og helg.  Oppstart etter avtale.

Du får følgjande arbeidsoppgåver:

  • Kundehandsaming
  • Post/Tipping/ V75
  • Kasse
  • Vareplassering
  • Varemottak
  • Brødsteiking
  • Gjennomføring og oppfølging av kampanjar
  • Førefallande reinhald og rydding

I Coop Nordvest legg vi stor vekt på at kunden kjem i første rekke. I ditt møte med kunden er det ditt ansvar at kunden blir fornøgd.

Våre forventningar:

Du tek ansvar, og er hjelpsam og imøtekommande. Du jobbar strukturert og effektivt, og taklar hektiske situasjonar med godt humør. Det er viktig for oss at du og bidreg til trivsel for kunden, og eit godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø i regionens største daglegvarebutikk

Varierte arbeidsoppgåver og løn etter tariff. Du får nødvendig opplæring og ytterlegare kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs. Du blir medlem av vår innskotsbaserte pensjonsordning med eigensparing, og er dekka av våre forsikringsavtaler. Vi har rabattavtalar for våre tilsette.

Interessert?

Spørsmål om stillingane kan rettas til butikksjef Ørjan Alme på tlf. 469 10 170/ assisterande butikksjef Marit Botnen 901 10 421

Søknad og CV registrerast på: www.jobbdirekte.no   

Søknadsfrist: 6 juli 2022