Coop Vest

Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon med over 55 000 medlemmer, og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre.

Laget har desse driftseiningane: 14 Extra daglegvarer, 3 Coop Mega, 6 Coop Prix, 27 Coop Marked, 3 Obs BYGG, 3 Coop ByggMix, 3 kle-/ skobutikkar, 1 bakeri, 1 gullsmedbutikk, 1 sportsbutikk, 4 kaféar

Laget har om lag 900 tilsette, og ein årleg omsetnad på netto 1,8 mrd. kroner.
Hovudkontoret ligg i Førde.

Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidarar til våre butikkar. Om du kan tenke deg å bli ein del av vårt team, send oss ein open søknad.

Du kan velje staden/ området som høver best for deg ved å bruke lenkene under.

Søknadane vert handsama fortløpande, og du vert kontakta dersom du er aktuell.

NORDFJORD

SUNNFJORD

SOGN

SUNNMØRE

 

Jobber fra Coop Vest