Arbeidsgiverprofil

God HR kommunikasjon øker interessen for deg som arbeidsgiver. Skal du lykkes i fremtidens kompetansejakt må du fremstå som en positiv og attraktiv arbeidsgiver. Du må fremheve dine positive sider og unike egenskaper på en god måte.  Vi markedsfører profilen din aktivt i vårt digitale partnernettverk.

Vi tar utgangspunkt i din identitet som arbeidsgiver og knytter denne opp mot den jobbsøker målgruppen du ønsker å profilere deg mot. Husk at din arbeidsgiverprofil kan inneholde andre strategiske elementer enn den varemerkeprofilen du har i markedet. Av den grunn må arbeidsgiverprofilen skreddersys behov og målgruppe. Hvor attraktiv er du som arbeidsgiver? Vi tør å utfordre for å kunne skape gode og kreative arbeidsgiverprofiler.      

Gode stillingsannonser består av et vinnende budskap, spennende design og en treffsikker kanalplassering. Det er kjernen i en hver vellykket kampanje. Bak en slik kampanje ligger det mye analysearbeid og informasjon kombinert med en grundig kunnskap om arbeidsgiverens mål og interessegrupper.

Vi utfordrer arbeidsgivere til å tenke over egen attraktivitet og kvalitet på en slik måte at vi kan forbedre HR kommunikasjon både internt og eksternt. Det handler om å kommunisere positivt både med nåværende og fremtidige medarbeidere. Lykkes du i dette arbeidet kan du både inspirere og motivere egne medarbeidere samt attrahere ny kompetanse blant de aller flinkeste i vårt samfunn.  Da har du lykkes med din arbeidsgiverprofilering!

Jobbdirekte bygger sterke arbeidsgiverprofiler og gjør sine kunder gode!