Budskapet som selger jobben

Utlysningsteksten har flere formål.

For det første skal den vekke potensielle søkeres interesse og dermed fungere som reklame for virksomheten. Samtidig skal utlysningsteksten gi et riktig bilde av virksomheten og stillingen slik at det ikke etableres ubalanserte forventninger hos søkeren til både stilling og arbeidsgiver. For det andre skal også utlysningsteksten fungere som en reklameplakat og merkevare bygging for arbeidsgiveren. Denne ”employer brand” effekten er det viktig at man behandler profesjonelt og utnytter maksimalt.   

En informativ og spennende stillingsannonse kan bidra til at arbeidssøkeren velger akkurat din bedrift og ditt tilbud. Bruk gjerne visuelle effekter i annonsen som farger, grafikk, logoer for å skape ekstra oppmerksomhet.  

Attraktiv stillingstittel:

Den mest åpenbare måten å øke antall mennesker som ser din stillingsannonse er å gjøre stillingstittelen attraktiv. Vær klar og tydelig og bruk ord du tror er attraktive.

Sett opp en kort introduksjon:

Maks 50 ord – vær presis og kortfattet i språkføringen.  Fremhev det spennende.,

Presiser tydelig stilingens ansvarsområder:

Liste opp maks 4-6 hovedoppgaver og fremhev det viktigste.

Presiser tydelig personprofilen som ønskes:

Liste opp ferdigheter, kvalifikasjoner og kjennetegn du ser etter.

Fremhev belønningssystemet:

Informer om positive element utover lønn (dette er alle opptatt av uansett hva de sier).

Presiser plassering og arbeidskrav:

Kontor- og arbeidssted, avdelingsnettverk, reisekrav etc. Vær tydelig.

Markedsfør din bedrift:

Forklare hvilken industri du befinner deg innenfor og hvorfor den er så interessant.

Benytt momentet:

Ved interesse for stillingen, forklar enkelt og tydelig hva man så gjør som neste skritt for å komme raskt videre i prosessen.  

Jobben er ditt produkt og jobbsøkeren er dine kunder, gi derfor arbeidsmarkedet et tydelig svar på hvorfor de skal kjøpe akkurat ditt produkt. Bruk et reklamespråk i annonsen som skaper positiv respons hos leseren. Ikke driv å klippe inn gammel, kjedelig og standardisert tekst fra andre annonsører du finner på nett. Vær kreativ og skal du plukke opp ideer fra andre så finn i hvert fall de beste annonsene på nett. 

En kreativ og spennende annonse trenger ikke å koste mye mer. Men den kan utvilsomt øke trafikk- og kontaktpotensialet ditt betydelig bare med små justeringer og tilpasninger. Alt dreier seg om å skape oppmerksomhet rundt annonsen så ikke slurv med denne delen av rekrutteringsarbeidet.     

NYTTIGE LINKER:

STIKKORD:

Utlysningsteksten bør inneholde:
 • beskrivelse virksomhet
 • stillingens tittel
 • beskrivelse arbeids- og ansvarsområde
 • midlertidig eller fast stilling
 • heltids- eller deltidsstilling
 • krav til formell utdanning
 • krav til praksis
 • ønskelig tilleggsutdanning
 • personlige egenskaper
 • avlønning
 • kontaktperson
 • søknadsfrist
 • kontaktpunkter søknad