Direkte kandidatsøk

Rekruttering av ledere, særskilte fagfolk og spesialister skjer ofte gjennom direkte søk i markedet. Direkte søk er ofte kjennetegnet ved at rekrutteringsselskap håndterer prosessen for klienten og benytter egne kanaler og kontaktnettverk selv om det ikke er noe i veien for at også arbeidsgivere selv kan bruke tilsvarende metoder.

Direkte søk forbindes ofte med målrettede søk i persondatabaser, fag- og lukkede nettverk, internett baserte CV databaser, sosiale online nettverk, alumni databaser, nyhetsgrupper, søkemotorer, hjemmesider, samt en aktiv kartlegging av media artikler og media profilerte personer.

Gjennom direkte søk kommer du alltid i dialog med de aller fremste talentene forutsatt at det gjøres på riktig måte. Uansett hvor gjennomarbeidet og imponerende en jobbeskrivelse ser ut så er det alltid detaljene og gjennomføringen som er avgjørende for resultatet. Når en aktuell kandidat er oppdaget er en korrekt og riktig kommunikasjon med kandidaten av meget stor betydning. En profesjonell presentasjon og åpen dialog er ofte avgjørende for å vekke interesse hos de fremste talentene. Et svært kritisk punkt er sluttforhandlingen av de siste detaljene og arbeidskontrakten. Profesjonelle rekrutteringsselskap er ofte delaktige i denne kritiske sluttprosessen.

Direkte søk passer bra for å nå den gruppen vi karakteriserer som passive kandidater. Disse er travelt opptatt med å gjøre den jobben de har best mulig, og går ikke med tanker om å skifte jobb hvis ikke noen kommer med et konkret og interessant nytt tilbud.

Består målgruppen din primært av passive kandidater, kreves det ulike metoder for å identifisere dem, som for eksempel ”hodejakt” eller selektive søk. Dette kan gjøres enten i egen regi eller ved bruk av profesjonelle rekrutteringsselskap. Bruk gjerne en multikanal strategi også for direkte søk aktiviteten for å skape både ekstra dybde og bredde i rekrutteringskampanjen.

NYTTIGE LINKER:

STIKKORD:

Direkte søk mot:
  • CV databaser
  • person nettverk
  • enkelt personer
  • media artikler
  • fagnettverk
  • sosiale online nettverk
  • nyhetsgrupper
  • søkemotorer
  • nettsider
  • blogger