Jobbanalyse

Å ansette en ny medarbeider er en svært viktig beslutning for alle involverte parter. For arbeidsgiver er det ofte en million investering. Fra et menneskelig ståsted er det en inngående prosess med konsekvenser både for den nyansatte, nåværende medarbeidere og felles arbeidsmiljø. For en så viktig investering bør da også forarbeidet være både grundig og veloverveid.

Jobbanalysen er selve grunnmuren i rekrutteringsprosessen og er den delen som trolig har størst betydning for om rekrutteringen skal bli vellykket eller ikke. En jobbanalyse er en detaljert og systematisk gjennomgang av oppgaver, betingelser og ansvar for stillingen.

Når spørsmålet om rekruttering kommer på agendaen, skal jobbanalysen være en forventningsavklaring mellom leder, kolleger og den "nye" stillingen.

 1. hva er hensikten med jobben?
 2. hvilke oppgaver skal løses og hvordan?
 3. hvor skal jobben plasseres i organisasjonen?
 4. hva trenger man av kompetanse og erfaring for å løse oppgavene?

Nøkkelen til suksess ligger i å definere hva som kjennetegner en person som vil trives og lykkes i den aktuelle stillingen før man utlyser den og vurderer kandidatenes egnethet. I tillegg til dette åpner jobbanalysen muligheten for å vurdere stillingens målsetning og innhold i detalj:

 • er nyansettelse det rette virkemidlet for å løse oppgaven?
 • er behovet for ny kompetanse/kapasitet kortvarig og relatert til et forbigående problem?
 • kan oppgavene overtas av andre ved omorganisering, overtid eller kompetanseutvikling?
 • er outsourcing av oppgavene et aktuelt alternativ?
 • har virksomheten økonomisk grunnlag til å foreta en nyansettelse?
 • hvor i virksomheten skal stillingen eventuelt plasseres fysisk?
 • hvilket kompetanse-/kapasitetsbehov har virksomheten i dag – i fremtiden?

Resultatet av jobbanalysen skal gi de nødvendige føringer for jobb beskrivelsen og personkravene knyttet til den som skal fylle stillingen. Samtidig sikrer analysen at søkeren får de nødvendige opplysningene om stillingen. Da har man også fått det nødvendige grunnlaget til annonsetekst, søknadsskjema, intervjuskjema og skjema for referanseinnhenting.

Når man har gjort en god jobbanalyse sitter man igjen med et sett egenskaper, ferdigheter, personlighetstrekk mm som man har god grunn til å tro er kritiske suksessfaktorer for å kunne lykkes i stillingen. Mange jobber krever evne til å takle betydelig kompleksitet og hyppige endringer, andre er mer repetitive og ensartede. Det er mange dimensjoner som spiller inn og påvirker vurderingene av egnethet.

En godt gjennomført jobbanalyse er også ofte grunnlaget for valg av egnet testverktøy.

Mange av suksessfaktorene for en god generell rekrutteringsstrategi ligger trolig i arbeidet med å utvikle en strukturert og godt gjennomtenkt jobbanalyse.

STIKKORD:

Analyser behovet nøye
Vurder:
 • kan oppgavene løses av andre
 • er oppgavene kritiske
 • er kompetansen kritisk
 • effektiviserings muligheter
 • nåværende kompetansebehov
 • fremtidige kompetansebehov
 • økonomisk risiko ved ansettelse
 • plassering ny stilling
 • outsourcings muligheter
 • midlertidig ansettelse
 • "try & hire" løsninger