Referanseinnhenting

Referanser skal brukes i utvelgelsesprosessen som en siste sjekk når man sitter igjen med kandidater som peker seg ut som spesielt interessante. Referanseintervjuet kan ofte være med på å avgjøre rekkefølgen hvis to står likt i sluttfasen.

Forbered de spørsmål som du vil stille like nøye som når du gjennomførte intervjuet. Hva er det du vil vite? Hvilke svakheter har du mistanke om, eller hvor er du i tvil når det gjelder kandidaten? Det er viktig å få både bekreftet eller avkreftet inntrykk som søkeren har gitt under intervjuet.

Det er med referanser som med attester, man nevner som regel ikke de dårlige sidene frivillig, eller hva som eventuelt ikke har gått bra tidligere. Styr samtalen og still konkrete spørsmål. Presenter deg og fortell hva det gjelder. Forklar kort hvilken jobb kandidaten har søkt på, hva jobben innebærer og litt om arbeidsplassen. Det gjør det lettere for referansen å vurdere hva som kanskje er relevante faktorer. Husk at all informasjon referansene gir, er konfidensiell og skal behandles deretter.

Eksempel på aktuelle områder som bør sjekkes ut:

 • referansens relasjon til søkeren?
 • arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet?
 • kvalitet på gjennomført arbeid?
 • sterke og svake sider?
 • spesielle egenskaper?
 • spesielle kunnskaper?
 • lojalitet/fravær/misbruk?
 • hvorfor sluttet/slutter personen?
 • ville du tilsatt vedkommende på nytt?

Hva er det referansen ikke sier? Har vedkommende vanskelig for å uttrykke seg? Virker det som personen veier sine ord? Svarer vedkommende ikke direkte på spørsmålene? Veldig mye snakk kan dekke over at noe annet ikke er helt som det skal. Lytt mellom linjene.

Det bør alltid innhentes minst to referanser. En av dem bør være nærmeste leder. Om dette ikke lar seg gjøre, eller du trenger et kompletterende bilde, kan du for eksempel snakke med kolleger, veiledere, lærere. Ved tilsetting av ledere kan underordnede og/eller tillitsvalgte kontaktes i tillegg til vedkommendes leder. Du skal ikke kontakte andre referanser enn det kandidaten selv har oppgitt, eller som er avklart med vedkommende.

Det er ønskelig å snakke med nåværende arbeidsgiver for å få opplysninger av ny dato. Imidlertid bør det vises forståelse for at en søker kan ha grunner for ikke å ville gjøre kjent for sin arbeidsgiver at hun/han søker annen jobb. Alternative referanser kan være en tidligere leder ved nåværende arbeidsplass eller en leder fra tidligere arbeidsforhold som ikke ligger langt tilbake i tid. Om en jobbsøker ikke vil oppgi referanser fra et arbeidsforhold, bør man være ekstra oppmerksom.

Referanseinnhenting er en kritisk suksessfaktor i sluttfasen av en beslutningsprosess. Det er like galt å delegere referanseinnhentingen som ikke å utføre intervjuet selv. For å få greie på det man selv synes er viktigst, må man selv vurdere svarene, lytte til nyansene og stille oppfølgingsspørsmål. Denne delen av rekrutteringsprosessen bør handteres av beslutningstagerne selv eller profesjonelle rekrutteringsselskap som er leid inn for oppgaven.

NYTTIGE LINKER:

STIKKORD:

Referanse sjekken bør avklare:
 • referansens relasjon til søkeren
 • arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet
 • kvalitet på gjennomført arbeid
 • sterke og svake sider
 • spesielle egenskaper
 • spesielle kunnskaper
 • lojalitet/fravær/misbruk
 • hvorfor sluttet/slutter personen
 • ville du tilsatt vedkommende på nytt