Intervjurundene

For å kunne velge ut den rette personen til stillingen, er det en forutsetning at du både har god kunnskap og gode metoder for å måle, bedømme og vurdere kandidatenes kvalifikasjoner og egnethet.

En sentral oppgave i utvelgelsesarbeidet er å fremskaffe pålitelig og relevant informasjon om kandidatene. Alt for ofte blir utvelgelsesarbeidet til en unødvendig risikoøvelse på grunn av mangelfull informasjonsinnhenting og analyse. Årsaken kan være en oppfatning blant ledere og rekrutteringsansvarlige om at deres lange erfaring i rekruttering er en garanti i seg selv for en god kandidatvurdering og en sikker utvelgelse.

Intervju rundene må ha klare målsetninger. Kandidatens kompetanseprofil skal kartlegges i forhold til motivasjon, kunnskap, personlige egenskaper, ferdigheter og egnethet. Det skal ikke være en pratestund. Kartleggingen gjennomføres ved strukturerte intervjuer. Kompetansevurderingen er en sentral del av intervju runden.

Et strukturert 1 gangs intervju inneholder ofte følgende deler:

 • en tydelig agenda
 • en klar tidsplan
 • et avklarings/analyse mål

En 1. intervju runde vil normalt sett ikke understøttes av resultater fra en eventuell kandidat testing og bruk av testverktøy. Ofte gjennomføres dette først på kandidatene som innkalles til en 2. intervju runde (dybdeintervju).

Et dybdeintervju (2. intervju runde) må ha enda tydeligere og klare mål knyttet til en konkret analyse av de kritiske suksessfaktorene og beslutningskriteriene. Dybdeintervjuet skal frembringe et resultat og en tydelig rangering av kandidatene før en beslutning tas. Dybdeintervjuet kan også med fordel understøttes av resultatene fra en eventuell bruk av testverktøy(se egen seksjon). Rangeringen og beslutningsprosessen i etterkant av dybdeintervjuet skal også understøttes av referanseinnhentingen(se egen seksjon).

Et dybdeintervju bør innholde følgende element:

 • konkrete målsettinger
 • planlegging og forberedelse
 • en god og trygg samtale ramme
 • en konkret intervjuguide
 • ulike tilnærminger til kandidaten
 • bruk av eventuelle testresultat
 • klare spørreteknikker
 • en vurdering av fallgruver/feilkilder

NYTTIGE LINKER:

STIKKORD:

1. gangs intervjuet:
 • en tydelig agenda
 • en klar tidsplan
 • et avklarings/analyse mål
Dybdeintervjuet:
 • konkrete målsettinger
 • planlegging og forberedelse
 • en god og trygg samtale ramme
 • en konkret intervjuguide
 • ulike tilnærminger til kandidaten
 • bruk av eventuelle testresultat
 • klare spørreteknikker
 • en vurdering av fallgruver/feilkilder