Jobbeskrivelse

En strukturert og skriftlig jobbeskrivelse er nødvendig for å sikre en god og målrettet rekrutteringsprosess.

Et godt formulert skriftlig dokument kommuniserer mindre tvetydig enn muntlig kommunikasjon. Å sjekke av en godt skrevet jobbeskrivelse sammen med jobbsøkeren gjør det også lettere å få frem eventuelle kompetansemangler. En svak formulert jobbeskrivelse medfører forvirring, skader kommunikasjonen og får folk til å føle seg usikre på fremtidig forventning.

Jobbeskrivelsen er en skriftlig kunngjøring som beskriver ansvar og plikter, nødvendige kvalifikasjoner samt de sammenhenger som gjelder for rapportering. Jobbeskrivelsen er basert på objektiv informasjon fra jobbanalysen og skal være i balanse med den kompetansen og de ferdigheter som er nødvendige for å få løst de aktuelle oppgavene.

En grundig jobbeskrivelse fra rekrutteringsfasen kan også danne grunnlaget for en konkret og tydelig arbeidsinstruks ved ansettelse. En arbeidsinstruks identifiserer klart og uttrykker helt tydelig stillingens ansvarsområder. Den gir også informasjon om arbeidsforhold, tilgjengelig verktøy, utstyr og hjelpemidler som skal brukes, kunnskap og ferdigheter som er nødvendig og relasjoner til andre i organisasjonen. En god arbeidsinstruks kan eliminere mange fremtidige misforståelser og konflikter.

I en senere fase av et ansettelsesforhold kan også en grundig jobbeskrivelse brukes til kompetansehevende medarbeidersamtaler, kompetanseutvikling og prestasjonsvurderinger

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere som på grunn av virksomhetens forhold har mistet arbeidet i virksomheten i løpet av de siste 12 månedene, fortrinnsrett til stilling ved nyansettelser. Dette elementet må tas hensyn til i særskilte situasjoner og sett i forhold til den jobbeskrivelsen arbeidsgiver har konkretisert for stillingen (og eventuell egnethet).

NYTTIGE LINKER:

STIKKORD:

Beskriv stillingen nøye
Konkretiser:
 • målsetning
 • resultatkrav
 • oppgaver
 • plassering
 • ledelse
 • arbeidsforhold
 • kontaktflate
 • miljø
 • arbeidstid
 • forventninger
 • formalkrav
 • erfaringskrav
 • kompetansekrav
 • krav personlige egenskaper