SCHENKER AS

DB Schenker er et av verdens ledende logistikk- og transportselskap. Vi tilbyr land-, fly-, sjø- og kontraktslogistikk nasjonalt og internasjonalt. DB Schenker har 76.000 ansatte ved 2000 kontorer i 140 land. I Norge omsetter vi for ca. 4.2 milliarder og har 1050 dyktige medarbeidere fordelt på 28 terminaler og kontorer.

Vi har klare mål om vekst. Vi søker deg som vil være med og nå dem sammen med oss.

Befrakter Bergen

Schenker AS søker etter en dyktig og engasjert medarbeider med stor interesse for transport og godsframføring. Vi søker etter en person som fortrinnsvis har erfaring fra bransjen, som er serviceinnstilt, har stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og evne til å håndtere stress.

Arbeidsoppgaver:

 • Områdeansvar for ett eller flere befrakterområder
 • Sørge for den daglige trafikkavviklingen og sørge for god fyllingsgrad av materiell i forhold til godsmengde
 • Daglig kontakt med kunder, transportører, sjåfører og terminaler
 • Ansvar for at alle gjeldende rutiner ved temperatur-regulerte og farlig gods sendinger følges og kan dokumenteres
 • Ansvar for å påse at alle turer blir planlagt og utført i samsvar med relevante nasjonale og internasjonale lover og regler
 • Daglig oppfølging av sjåfører og styringssystemet i forhold til leseprosent
 • Ansvar for at sendinger/oppdrag leveres i henhold til transportplan og andre avtaler
 • Bidra til utvikling og kostnadseffektive tilpasninger i trafikkene
 • Bidra til utvikling av tiltaksplaner ved avvik og vurdere videreutvikling og opprettholdelse av eksisterende trafikktilbud i samarbeid med nærmeste leder


Kvalifikasjoner:

 • Erfaring som befrakter eller liknende arbeid
 • Serviceinnstilt og samarbeidsorientert
 • Endringsvillig og løsningsorientert
 • Lojal, og er en bidragsyter til et positivt miljø
 • Gode kunnskaper i bruk av dataverktøy
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig.
 • Kremmerånd


Vi kan tilby:

 • En aktiv og relasjonsrettet hverdag i et engasjerende, åpent og uformelt miljø
 • En utfordrende og utviklende stilling hvor du aktivt kan bidra til å videreutvikle deg selv og avdelingen.
 • En arbeidsplass som er opptatt av et godt arbeidsmiljø, bærekraft og samfunnsansvar 
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons – og forsikringsordninger


Arbeidssted
: På vår terminal i Bergen 

Høres dette ut som en stilling for deg? Vi ser frem til å høre fra deg!

Hvis du har noen spørsmål til stillingen ta kontakt med Distriktssjef Frank Gjøsund på telefon:

928 43 063.