SCHENKER AS

DB Schenker er et av verdens ledende logistikk- og transportselskap. Vi tilbyr land-, fly-, sjø- og kontraktslogistikk nasjonalt og internasjonalt. DB Schenker har 76000 ansatte ved 2000 kontorer i 140 land. I Norge omsetter vi for ca 4,2 milliarder og har 1050 dyktige medarbeidere fordelt på 30 terminaler og kontorer. Schenker er ledende innen bærekraftig miljølogistikk, og en foregangsbedrift i bransjen på miljøfokus.

Vi har klare mål om vekst. Vi søker deg som vil være med og nå dem sammen med oss. Din individuelle bakgrunn, perspektiver og ferdigheter vil være en viktig brikke i å bygge et vinnerlag.

Arbeidsleder – Skadeforebyggende arbeid

Vi vil fremover jobbe for å videreutvikle vårt Skadeforebyggenbde arbeid, og søker nå deg som trives best "på gulvet" og i interaksjon med alle våre dyktige operative kolleger. Du kjennetegnes av å være både analytisk, pedagogisk og forstå helheten innen logistikk. I rollen vil du både jobbe med bl.a analyser og opplæring, så noe erfaring med digitale plattformer og verktøy er nødvendig. Du har gjerne noe relevant kompetanse gjennom kurs o.l, men kan også ha lært mye gjennom interesse og anlegg for sikkerhetsarbeid og solid operativ erfaring. 

Denne nyopprettede rollen er nasjonal, og vi søker deg som er fleksibel knyttet til reiseaktivitet til våre terminaler og arbeid med forskjellige skift. Lønnsbetingelser ihht. Tariffavtale. Hovedarbeidssted er Alnabruterminalen.

Ansvarsområder:

 • Faglig tyngde med operativt fokus på skadereduksjon. 
 • Jobbe for at terminalene laster og behandler godset skånsomt og sikkert, samtidig som man bevarer effektivitet.
 • Tiltak ifm sikring av last, bruk av utstyr som gir effektivitet- og mindre skader.
 • Kartlegge- og finne rotårsak til at skader oppstår, og iverksette gode tiltak.
 • Utvikle- og optimalisere rutiner som gir reduserte skader.
 • Drive opplæring og trening av ansatte på våre terminaler.
 • Være en rådgiver for Head of Terminal Norge innen skadeforebyggende arbeid.
 • Delta- og lede prosjekter, bl.a CARE-prosjektet(skadereduserende arbeid).
 • Ressursperson for salgsapparat osv i forhold til «risikovurdering» av gods- og emballasje.


Kvalifikasjoner:

 • Interesse, erfaring og kunnskap knyttet til skadeforebyggende arbeid innen logistikk.
 • Erfaring med opplæring, trening el. lign. - du kommuniserer godt og skaper forståelse.
 • Du liker også å jobbe analytisk for å skape helhetsforståelse og se sammenhenger.
 • Du forstår kompleksiteten i en godsterminal, og hvorfor effektivitet også er viktig.


Vi kan tilby:

 • En utfordrende stilling i et av verdens ledende logistikk- og transportselskap
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter Traiffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Bjørn-Tore Elstad, tlf: 950 53 362