SCHENKER AS

DB Schenker er et av verdens ledende logistikk- og transportselskap. Vi tilbyr land-, fly-, sjø- og kontraktslogistikk nasjonalt og internasjonalt. DB Schenker har 76000 ansatte ved 2000 kontorer i 140 land. I Norge omsetter vi for ca 5 milliarder og har 1100 dyktige medarbeidere fordelt på 30 lokasjoner. Schenker er ledende innen bærekraftig miljølogistikk, og en foregangsbedrift i bransjen på miljøfokus.

Vi har klare mål om vekst. Vi søker deg som vil være med og nå dem sammen med oss. Din individuelle bakgrunn, perspektiver og ferdigheter vil være en viktig brikke i å bygge et vinnerlag.

Terminalarbeider

Vi skal ansette logistikkoperatør / terminalarbeider i 100 % stilling på vår terminal i Trondheim. Vi søker derfor etter en ansvarsbevisst, motivert og samarbeidsvillige medarbeider. Du må trives i en hverdag der det i perioder er et høyt tempo. For rette søker vil det være utviklende oppgaver innen bedriften. Vi tilbyr en interessant og engasjerende jobb i et krevende og stimulerende miljø. Lønn etter tariff med gode pensjons- og forsikringsordninger. 


Arbeidsoppgaver: 

  • Godsbehandling, lossing og lasting
  • Kontrolloppgaver / scanning av gods
  • Truckkjøring
  • Diverse oppgaver i og rundt godshuset 


Vi regner med at du har: 

  • God fysikk og at du liker og takler fysisk arbeid i høyt tempo
  • Godt humør, stor innsatsvilje og selvstendighet
  • Truckførerbevis 
  • Kunnskap og erfaring i bruk av IKT / Data
  • Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper  


Annet:

Det må forutsettes arbeid i ulike skiftordninger, også nattarbeid. Det forutsettes derfor at søkere kan arbeide skift, både nå og senere i ansettelsesforholdet. Ved fremtidige omlegginger må det påregnes at arbeidstid, skiftordninger og oppgaver vil kunne bli endret, avhengig av bedriftens varierende behov. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til distriktssjef Anders I. Eggen, telefon 994 05 801. 

Send din CV og søknad innen 25.5.2022