SCHENKER AS

DB Schenker er et av verdens ledende logistikk- og transportselskap. Vi tilbyr land-, fly-, sjø- og kontraktslogistikk nasjonalt og internasjonalt. DB Schenker har 76000 ansatte ved 2000 kontorer i 140 land. I Norge omsetter vi for ca 5 milliarder og har 1100 dyktige medarbeidere fordelt på 30 lokasjoner. Schenker er ledende innen bærekraftig miljølogistikk, og en foregangsbedrift i bransjen på miljøfokus.

Vi har klare mål om vekst. Vi søker deg som vil være med og nå dem sammen med oss. Din individuelle bakgrunn, perspektiver og ferdigheter vil være en viktig brikke i å bygge et vinnerlag.

Eiendomssjef / Real Estate Officer

Vår nåværende eiendomssjef er på vei over i en annen spennende rolle i Schenker, og vi søker deg som vil ta denne viktige og spennende rollen hos oss. Vi har mange interessante prosjekter på gang i tiden fremover knyttet til modernisering og utvikling av eiendommer. Du sitter sentralt i vår organisasjon med ansvar for vår eiendomsportefølje rundt om i hele landet. Du vil bli involvert i mange prosjekter og har erfaring med forhandlinger og prioriteringer - både internt og eksternt.

Schenker har 23 lokasjoner fra nord til sør, og hovedkontor samlokalisert med terminalen på Alnabru. Du vil jobbe med å dekke vårt nåværende og fremtidige behov for eiendomsmasse.
Vi har en variert portefølje av eiet og leiet eiendoms- og tomtemasse og du jobbe med varierte prosjekter og en svært bred kontaktflate. Du vil i denne rollen rapportere til vår CFO (Norge) og Schenkers europeiske eiendomssjef, og vil også inngå i et team  av europeiske eiendomssjefer.
Du vil også jobbe tett med våre lokale ledere bl.a ved våre terminaler. 

Ansvarsområder:

 • Prosjektstyring -rehabilitering, ombygging og nybygg-prosjekt
 • Generell forvaltning av eiendom
 • Samarbeid med eksterne rådgivere og entreprenører
 • Deltakelse i avtaleinngåelser osv knyttet til eiendomsforvaltning
 • Følge opp økonomiske aspekter knyttet til kostnader i prosjekter og løpende drift
 • Foreslå effektivisering og kostnadsreduserende tiltak

Kompetanse og erfaring:

 • Relevant utdanning/skole, f.eks ingeniørutdanning innen byggfag el. lign 
 • Gjerne også relevant fagbrev
 • Økonomiforståelse
 • God engelsk språkkompetanse både skriftlig og muntlig
 • God digital kompetanse, gjerne inkludert prosjektverktøy og Auto-cad
 • Erfaring med å håndtere parallelle prosjekter og travle perioder
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi kan tilby:

 • En viktig og selvstendig stilling i et av verdens ledende logistikk- og transportselskap 
 • Spennende og varierte prosjekter 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Treningsmuligheter, god personalkantine og ansatthytter  

 

For mer informasjon om rollen, ta kontakt med CFO Jon A. Røstad, tlf 928 42 222.