Ecura Bo og Habilitering, region Øst

 Ecura  Bo og Habilitering leverer heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med ulike utfordringer som krever tilpassede botilbud.

I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, samt vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca 1100 personer og har avdelinger i store deler av landet.

VÅKEN NATTEVAKT

Ecura Bo og Habilitering Region Øst har i dag etablerte tjenestesteder på Toten, Hadeland, Romerike, Follo og Ringsaker. Tjenestene vi formidler er rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Tjenestene vil faglig sett være tuftet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. For å ivareta faglige ambisjoner, verdier og kvalitetsfokus så har vi behov for å sikre faglig kompetanse i alle ledd. I Ecura Bo og Habilitering anvender vi to forskjellige turnussystemer; medleverturnus og ordinærturnus (35,5 t). Vi har behov for vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, pedagoger og andre med relevant bachelorutdanning. Vi har også behov for helsefagarbeidere/assistenter. Vi søker nå flere dyktige medarbeidere!

 

Nå søker vi etter en ny dyktig helsefagarbeider eller vernepleier som våken nattevakt. Som våken nattevakt vil du arbeide med fokus på sikkerhet, tilrettelegging og målrettet miljøterapeutisk arbeid. Din oppgave vil være å bidra i teamet slik at brukerne opplever en helthetlig og forutsigbar hverdag med trygge rammer. Vi søker deg med rett innstilling og holdning til det viktige arbeidet som skal gjøres.

 

Vi har følgende stillinger ledig i Ringsaker (Moelv):

 • 70 % fast våken nattevakt, helsefagarbeider eller vernepleier med erfaring i målrettet miljøarbeid

Oppstart i stilling fra 01.03.2020, med mulighet for å starte tidligere med opplæringsvakter / tilkallingsvikar.

 

Vi vektlegger følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Utdanning som helsefagarbeider/vernepleier, gjerne med relevant videreutdanning
 • Kompetanse, erfaring eller interesse for anvendt atferdsanalyse
 • Trives i et intensivt behandlingsmiljø
 • Erfaring med utfordrende atferd
 • Evne til å arbeide i team nært andre kolleger
 • Kunnskap/erfaring fra kapittel 9 i KHOL

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen anvendt atferdsanalyse
 • Gode utviklingsmuligheter i et fagorientert miljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø

 

KONTAKTPERSONER

Avdelingsleder: Georg Skutlaberg, georg.skutlaberg@ecura.no, mobil: 40 00 68 02
Eller
Fagleder: Terje Fredheim, terje.fredheim@ecura.no, mobil: 41 21 91 55

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.