Ecura Bo og Habilitering, region Øst

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er vi også en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser samt at vi leverer rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. 

Vi søker ferievikarer!

Vi trenger miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter! Vi oppfordrer dere som er under utdanning å søke!

Som miljøterapeut/assistent vil du arbeide i team med fokus på kvalitet, tilrettelegging, planlegging og målrettet miljøterapeutisk arbeid. Dine oppgaver vil være å bidra i teamet slik at brukerne opplev helhetlig og forutsigbar hverdag med trygge rammer. Vi søker deg med rett innstilling og holdning til det viktige arbeidet som vi skal yte. Vi tilbyr variert arbeidshverdag med stort fokus på faglig kvalitet i arbeidet.

Vi søker deg som er:

 • Miljøterapeut med utdanning som vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, lærer eller annen relevant bachelorutdanning.
 • Fagarbeidere innenfor helse- og sosialfag.
 • Assistenter med arbeidserfaring innenfor helse- og sosialfag.
 • Studenter innenfor nevnte fag og/eller assistenter med relevant erfaring
 • Ansvarsbevisst
 • God på kommunikasjon, relasjon og samarbeidsbygging.
 • Fleksibel og har godt humør
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Kandidater med førerkort klasse B vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig kompetansemiljø
 • Jobb i et konsern i spennende utvikling og stor vekst
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Ulike turnusordninger
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger
 • Introduksjonsprogram og grundig opplæring før oppstart
 • Tilbud om relevante kurs og jevnlig/hyppig veiledning.
 • Gode muligheter for personlig utvikling

Arbeidssted:

Vi har flere tiltak/boliger i Viken og Innlandet fylke (Oslo/Akershus/Hadeland/Gjøvik/ Toten/Ringsaker/Elverum). Vi vil derfor at du oppgir i søknaden i hvilket geografisk distrikt du fortrinnsvis er interessert i å jobbe. Hovedkontoret vårt er på Gjøvik og intervjuer vil i utgangspunktet bli avholdt i Gjøvik, med mulighet for intervju i Oslo etter avtale.

Søknadsfrist: Snarest og senest innen 1. mars 2020. 
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet eller innkalt til intervju fortløpende. 

Tiltredelse: Etter avtale med avdelingsleder i den enkelte avdeling.        

Søknadsfrist: 1.3.20

Kontaktpersoner:

Regionleder: Karina Vandbakk, karina.vandbakk@ecura.no, mobil: 99 61 50 80 eller

Fagleder: Terje Fredheim, terje.fredheim@ecura.no, mobil: 41 21 91 55

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.