Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura Bo og Habilitering AS er en del av Ecura- konsernet, som fra starten i 2016 har etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer vi tjenester innen bo og habiliteringstjenester, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning. Totalt sysselsetter vi ca. 1300 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Ecura treng tilkallingsvikarer til våre avdelinger på Vestlandet

Hafslotun er kompetansesenteret for region Vestlandet i Ecura, og har oppdrag for mange kommunar.

Vil du bidra i samfunnets helsedugnad i disse kritiske tider?

Ecura Bo og Habilitering trenger flere ansatte og tilkallingsvikarer; både umiddelbart for å være forberedt på eventuelle bemanningsutfordringer i nær fremtid, men også på sikt fordi vi stadig utvikles og får flere oppdrag. Tjenestene vi formidler er rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi kan tilby to forskjellige turnussystemer; medleverturnus og ordinær turnus
(35,5 t. pr. uke).

Eigenskapane dine:

 • Fagleg engasjert
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Gode evner til å integrere praktiske gjeremål i miljøterapeutisk samanheng
 • Ansvarsbevisst, kreativ, endringsorientert og trivst i dynamisk og aktivt arbeidsmiljø
 • Initiativrik og søkjer å finna gode løysingar i team
 • Personleg egnethet vert vektlagt
 • Menn vert oppfordra til å søke

Vi treng også sykepleiarar og vernepleiarar

 • Kompetanse og interesse for psykisk helse, målrettet arbeid og anvendt atferdsanalyse er en fordel
 • Menn oppfordrast til å søkje

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordningar
 • Opplæring og veiledning i aktuell fagretning
 • Gode utveklingsmulighetar i et fagorientert miljø
 • Tverrfagleg og godt arbeidsmiljø

Det kreves politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

Har du spørsmål til stillingane, kontakt

Fagleg ansvarleg Bjarni Valsson, tlf. 95041638, e-post Bjarni.Valsson@ecura.no

Avdelingsleiar Elen Kristine Otterhjell, tlf. 481 40 026, e-post Elen.kristine.otterhjell@ecura.no

Avdelingsleiar Judit Sofie Søhoel, tlf. 474 74 357, e-post Judit.Sofie.Sohoel@ecura.no

 

Søknadsfrist: 30.04.2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.