Ecura Bo og Habilitering, region Øst

Ecura Bo og Habilitering AS er en del av Ecura- konsernet, som fra starten i 2016 har etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer vi tjenester innen bo og habiliteringstjenester, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning. Totalt sysselsetter Ecura ca. 1300 personer og har virksomheter i store deler av landet. 

Vi søker tilkallingsvikarer til våre avdelinger på Østlandet

Vil du bidra i samfunnets helsedugnad i disse kritiske tider?

Ecura Bo og Habilitering trenger flere ansatte og tilkallingsvikarer; både umiddelbart for å være forberedt på eventuelle bemanningsutfordringer i nær fremtid, men også på sikt fordi vi stadig utvikles og får flere oppdrag. Tjenestene vi formidler er rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi kan tilby to forskjellige turnussystemer; medleverturnus og ordinær turnus
(35,5 t. pr. uke).

Vi har flere tiltak/boliger i Viken og Innlandet fylke (Oslo/Akershus/Hadeland/Gjøvik/ Toten/Ringsaker/Elverum). Vi vil derfor at du oppgir i søknaden i hvilket geografisk distrikt du fortrinnsvis er interessert i å jobbe.

Hovedkontoret vårt er på Gjøvik og intervjuer vil i utgangspunktet bli avholdt i Gjøvik, med mulighet for intervju i Oslo etter avtale. 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Opplæring og veiledning i aktuell fagretning
 • Gode utviklingsmuligheter i et fagorientert miljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø

 Ecura er et norsk konsern med tilbud om tjenester innen BPA, hjemmebasert omsorg, privatfinansiert rusbehandling samt habilitering og heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med sammensatte/adferdsmessige utfordringer. I tillegg tilbyr Ecura vikar og bemanningsløsninger med helsefagpersonell, samt rådgivningstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.

Dine kvalifikasjoner og egenskaper:

Miljøterapeuter:

 • 3-årig høyskolekompetanse (helsefaglig)
 • Annen 3 årlig høgskoleutdannelse og med erfaring innen psykisk helsearbeid og adferdsutfordringer
Miljøarbeidere:
 • Fagbrev (Helsefagarbeider/Barne- og ungdomsarbeider)
 • Ufaglært, men vi ønsker da at du har erfaring innen psykisk helsearbeid eller adferdsproblematikk

Felles for alle stillinger:

 • Førerkort kl. B
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Omsorgsfull, tålmodig, trygg og tydelig
 • Løsningsorienter, fleksibel og godt humør
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt
 

Det kreves politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.