ECURA | HELSETJENESTER I HJEMMET

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 000 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.
 
I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Vil du bli med på å gjøre en forskjell i andres liv samtidig som du skaffer deg en ekstraordinær kunnskap?

Vil du bli med på å gjøre en forskjell i andres liv samtidig som du skaffer deg en ekstraordinær kunnskap?

Ønsker du å arbeide med tjenestemottaker i fokus, og kunne gjøre jobben med høy grad av kvalitet for vedkommende?

Vi bidrar til at tjenestemottaker ivaretar så høy livskvalitet som mulig, og bistar dem med mange praktise gjøremål i hverdagen.

Vi søker tilkallingsvikarer

Arbeidsoppgaver:

Tjenestemottaker har behov for praktisk bistand i livet sitt, samt drift av medisinsk utstyr for å ivareta sine helseutfordinger

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/Vernepleier
 • Helsefagarbeider
 • Ufaglærte med erfaring innenfor fra BPA og/eller stell og pleie
 • Har du erfaring med respirasjonsstøtte og annet medisinsk utstyr i hjemmet er det en fordel, men ikke et krav
 • Førerkort klasse B


Personlige egenskaper:

 • Evne til å bidra til godt arbeidsmiljø.
 • Respektfull, omsorgsfull, nøyaktig, løsningsorientert, arbeidsom og lærevillig
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner kreves
 • Fleksibilitet, engasjement og lagspill er viktig


Vi tilbyr:

 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Mulighet til å bli med i et selskap i rask utvikling
 • 12 timers vakter dag og natt, med konsentrert arbeidstid og lange friperioder
 • Muligheter for overnatting dersom du pendler inn til arbeidsperiodene
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Gode muligheter for personlig utvikling


Vi stiller krav om godkjent politiattest i henhold til gjeldende lovverk. De som blir tilbudt jobb må etterfølge Ecura sine verdigrunnlag

Søknader behandles fortløpende og ansettelsesprosesser pågår.