ECURA | HELSETJENESTER I HJEMMET

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 000 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.
 
I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Vi søker en teamleder med et ryddig hode og varmt hjerte

Har du ledererfaring, men ønsker å arbeide der du har ressurser til å utføre oppgavene med presisjon og høy kvalitet?

Vi har muligheten til å tilby den rette kandidaten en spennende lederstilling i vakre ÅL i Hallingdal.

Stillingen er i en fordeling 50/50.  50% administrativt arbeid og 50% direkte arbeid med tjenestemottaker. 

Du får mulighet til å arbeide med fokus på en liten personalgruppe og lede deres arbeid i enkelttiltak for hyggelig tjenestemottaker med komplisert behov for helsetjenester. 

Teamet består i dag av 12 kolleger som sammen arbeider i langvakter - 2 på dagtid og 2 på natt.


Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier
 • Helsefagarbeider med relevant erfaring vil bli vurdert. 
 • Annen relevant ledererfaring innen helse vil bli vurdert

 
Personlige egenskaper:

 • Høy grad av gjennomføringsevne og arbeider godt selvstendig
 • Arbeider systematisk og ser verdien av å planlegge fremover
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsferdigheter er viktig
 • Nøyaktig, systematisk, og engasjert

 
Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for drift av tiltaket, planer/rutiner
 • Personalansvar
 • Bemanning og turnusplanlegging
 • Lønnsarbeid i samarbeid med avdelingsleder
 • Sørge for at prosedyrer og rutiner i oppdraget gjennomføres og dokumenteres
 • Tilrettelegger for gode opplæringsprosesser
 • Tilrettelegger for at fagkonsulent kan utføre sine oppgaver
 • Representerer Ecura sitt tjenestetilbud i møtevirksomhet sammen med Avd. leder og Fagkonsulent


Vi kan tilby:

 • God opplæring og oppfølging
 • Spennende og utfordrende oppgaver og ansvarsområder
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Svært gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Mulighet til å utvikle dine lederegenskaper
 • Ekstraordinær kunnskap i medisinsk teknisk utstyr

 

Teamleder arbeider tett sammen med Fagkonsulent og Avdelingsleder for å levere kvalitetstjenester til en tjenestemottaker.  Ecura er et verdibasert selskap, og vi setter verdiene våre høyt:  Endring, Omsorg, Utvikling, Respekt og Ansvarlighet