Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Ecura ble etablert i 2016 og leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.  Ecura er en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi rusbehandling, hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.  Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Vi søker etter miljøterapeuter med 3 årlig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdannelse til fast stilling i vår virksomhet

Som miljøterapeut vil du arbeide i team med fokus på kvalitet, tilrettelegging, planlegging og målrettet miljøterapeutisk arbeid. Din oppgave vil være å bidra i teamet slik at brukerne opplever en helthetlig og forutsigbar hverdag med trygge rammer. Vi søker deg med rett innstilling og holdning til det viktige arbeidet som skal gjøres. Vi tilbyr en variert arbeidshverdag med fokus på tverrfaglighet og kvalitet i arbeidet.

Dine kvalifikasjoner:

 • Vernepleier, sykepleier eller annen helse og sosialfaglig eller pedagogisk utdannelse (KRAV)
 • Kompetanse og/eller erfaring fra habilitering, miljøterapeutisk arbeid eller psykisk helsearbeid er en fordel
 • Førerkort kl. B

 

Dine egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Initiativrik og søker å finne gode løsninger
 • Fleksibel og godt humør
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt

 

Vi tilbyr:

 • Fast 100% stilling i et tverrfaglig kompetansemiljø
 • Jobb i et konsern i spennende utvikling
 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Medleverturnus (jobb hver 3. helg)
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Det kreves godkjent politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

Har du spørsmål til stillingen, kontakt:
Vegard Breiseth, tel: 918 55 037 eller Pauline Kolset tel: 476 67 556

Søknadsfrist:             30/9-2020

Tiltredelse:                 Snarest

Antall stillinger:        2