Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Ecura ble etablert i 2016 og leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.  Ecura er en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi rusbehandling, hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge, samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.  Totalt sysselsetter vi ca. 1500 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Er du vår neste lederstjerne?

Vi søker etter en avdelingsleder med ledererfaring til vår virksomhet innen heldøgns bo- og omsorgstjenester i Levanger.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede, inspirere og utvikle avdelingen slik at virksomhetens resultatmål nås
 • Bidra med egne erfaringer og kompetanse i virksomhetens lederteam
 • Sikre effektiv drift og organisering av tjenestene og godt samarbeid på tvers i avdelinger og virksomhetens ansvarsområder.
 • Personal- og budsjettansvar
 • Turnus- og bemanningsplanlegging
 • Samarbeid med oppdragsgiver og andre aktuelle instanser
 • Tett samarbeid og oppfølging med fagteamet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen ledelse, økonomi, administrasjon eller personalledelse (Bachelor)
 • Minimum 3 års ledererfaring med personalansvar
 • God datakunnskap
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Personlige egenskaper:
Du ser muligheter framfor begrensninger i daglig drift og tør å tenke nytt og utfordre etablerte ordninger der det er hensiktsmessig. Du har gjennomføringskraft, stor arbeidskapasitet og evne til å skape engasjement og lojalitet hos dine ansatte. Du ser og behandler mennesker med respekt og ydmykhet, men du er tydelig og rettferdig. Vi forventer at du er endringsvilling, fleksibel og i stand til å jobbe selvstendig.

Vi tilbyr den rette kandidaten muligheten til å bli en del av et spennende selskap i stor vekst. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og store muligheter for egen utvikling. Avdelingslederen inngår i ledergruppen og rapporterer til Regionleder. Kontorsted vil være Ekne/Levanger, men arbeidsområdet vil være Trøndelag, så noe reising må påberegnes.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Regiondirektør Cato Sundal tel: 934 45 033, e-post: cato.sundal@ecura.no eller Regionleder Karen Ensby, tel: 995 222 62, e-post: karen.ensby@ecura.no

Tiltredelse:                        01.02.2020
Antall stillinger:                1
Søknadsfrist:                     13.12.2020

100% fast stilling

Intervjuer vil bli gjennomført i uke 51.