Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Ecura ble etablert i 2016 og leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.  Ecura er Norges ledende aktør innen privatfinansiert rusbehandling, vi er en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.  Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Vi søker Ferievikarer, tilkallingsvikarer og faste nattevakter (Levanger, Frosta, Melhus og Skaun)

Vi søker etter ferievikarer som kan jobbe i tidsrommet juni, juli og august. Vi har virksomhet i Levanger, Frosta, Melhus og Skaun.

Vi har også behov for tilkallingsvikarer (alle lokasjoner) og nattevakter (fast stilling Levanger).

Din oppgave vil være å bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere får en så god dag som mulig gjennom å skape en helthetlig og forutsigbar hverdag med trygge rammer. Vi er opptatt av å gi hver enkelt tjenestemottaker et helthetlig tilbud inne boligtjenester, dagtilbud, fritidsaktiviteter og opplevelser.

Vi søker etter:

 • Deg med Helse- og sosialfaglig og pedagogisk utdannelse (bachelor og fagarbeidere)
 • Studenter innen helsefag eller annen relevant utdanning
 • Ufaglærte

Noe arbeidserfaring er en fordel.

Kvalifikasjoner:

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B.

Personlige egenskaper: 

 • Ansvarsbevisst og initiativrik
 • Fleksibel og godt humør

Vi tilbyr:

 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Medleverturnus (døgn), nattevakter og langvakter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Variert arbeidshverdag

Det kreves godkjent politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

Intervjuer gjennomføres i mars/april og opplæring vil bli gjennomført i løpet av mai og begynnelsen av juni. Spesifiser gjerne i søknaden hvilke lokasjoner det kan være aktuelt å jobbe i.

Har du spørsmål til stillingene, kontakt:
Arne Einar Steinkjer, tlf: 955 22 612 eller
Pauline Kolset, tlf: 476 67 556.

Søknadsfrist:           15.03.2020

Tiltredelse:              Snarest

Antall stillinger:        10