Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Ecura ble etablert i 2016 og leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter). I tillegg tilbyr vi rusbehandling, hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Ecura søker etter miljøpersonell til vårt nye kompetansesenter i Batnfjord

Vil du være med å bygge opp en unik arena for mestring og utvikling?

Liker du å arbeide i team med fokus på kvalitet, tilrettelegging og målrettet miljøterapeutisk arbeid, da er Ecura plassen for deg. Din oppgave vil være å bidra i teamet slik at våre brukere opplever en helthetlig og forutsigbar hverdag i trygge rammer. Vi søker deg med rett innstilling, riktige verdier og holdninger til det viktige arbeidet vi i fellesskap skal utrette.

Ved vårt nye kompetansesenter Tørriset har vi behov for flerfaglig kompetanse, og et mangfold av interesser. Har du tidligere søkt hos oss uten å få tilbud ber vi deg vurdere å prøve igjen da behovet nå er forskjellig/endret fra tidligere utlysninger.

Vi ansetter nå ca. 9 100% stillinger i medlever turnus og 4 nattevaktstillinger.

Intervju holdes fortløpende.

Vi søker etter deg med

Kvalifikasjoner

 • Miljøterapeut med utdanning som vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, lærer eller annen relevant bachelorutdanning. Har du i tillegg videreutdanning innen atferdsanalyse eller psykiskhelsearbeid er dette optimalt
 • Fagarbeidere innenfor helse- og sosialfag.
 • Assistenter med arbeidserfaring innenfor helse- og sosialfag.
 • Studenter innenfor nevnte fag og/eller assistenter med relevant erfaring
 • Kandidater med førerkort klasse B vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • God på kommunikasjon, relasjon og samarbeidsbygging.
 • Fleksibel og har godt humør
 • Ansvarsbevisst og pålitelig

Vi tilbyr:

 • Faste stillinger (døgnvakt/nattevakt)
 • Attraktiv turnusordning; Medlever turnus
 • Jobb i en bedrift i spennende utvikling og vekst
 • Egne opplærings- og oppfølgingsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • God veiledning og relevant kursing
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode muligheter for personlig utvikling

Vi har også behov for tilkallingsvikarer, så ta gjerne kontakt om det kan være aktuelt.

Det kreves politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

Har du spørsmål til stillingen, kontakt:

Regionansvarlig Egil Larsen på e-post: egil.larsen@ecura.no, telefon 468 17 694

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet eller innkalt til intervju fortløpende.