Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablere og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til privat og offentlige kunder.  Ecura er en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi rusbehandling, hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1400 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Ecura Bo og Habilitering er stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser, samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenking bygger vi et av Norges leiende helse- og omsorgsselskap.

Tilkallingsvikarer med erfaring fra miljøarbeid eller psykiatri

Vi er i vekst og utvider vår virksomhet i Molde og Gjemnes og har behov for tilkallingsvikarer.

Liker du å arbeide i team med fokus på kvalitet, tilrettelegging og målrettet miljøarbeid, da er vi plassen for deg. Din oppgave vil være å bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere opplever en helthetlig og forutsigbar hverdag med trygge rammer. Vi søker deg med rett innstilling og holdning til det viktige arbeidet som skal gjøres. Våre kolleger deler Ecuras verdigrunnlag og må ha et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell.

Vi har behov for døgnvakter, dagvakter og nattevakter.

Vi søker deg som har hjertet på rett sted og følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Erfaring med målrettet miljøarbeid eller arbeid med psykiatri eller utfordrende atferd
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Klarer å stå i tidvis krevende situasjoner og har et ønske om å gjøre en forskjell for tjenestemottakere, deres pårørende og for dine kolleger
 • Ansvarsbevisst, strukturert og utviklende
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges tungt

Vi tilbyr:

 • Attraktiv turnusordning; medleverturnus
 • Jobb i en bedrift i spennende utvikling og vekst
 • Egne opplærings- og oppfølgingsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • God veiledning og relevant kursing
 • Konkurransedyktige betingelser

Det kreves godkjent politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

Har du spørsmål til stillingen, kontakt Egil Larsen 468 17 694 eller Monica Hansen 454 72 666.

Tiltredelse: Snarest

Søknadsfrist: Intervjuer holdes fortløpende