Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablere og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til privat og offentlige kunder.  Ecura er en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi rusbehandling, hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.  Totalt sysselsetter vi ca. 1400 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Ecura Bo og Habilitering er stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser, samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenking bygger vi et av Norges leiende helse- og omsorgsselskap.

Miljøterapeuter til faste stillinger

Vi er i vekst og utvider vår virksomhet i Levanger. Vi søker etter miljøterapeuter i faste stillinger.

Liker du å arbeide i team med fokus på kvalitet, tilrettelegging og målrettet miljøarbeid, da er vi plassen for deg. Din oppgave vil være å bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere opplever en helthetlig og forutsigbar hverdag med trygge rammer. Vi søker deg med rett innstilling og holdning til det viktige arbeidet som skal gjøres. Våre kolleger deler Ecuras verdigrunnlag og må ha et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell.

Vi søker deg som har hjertet på rett sted og følgende egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Har ønske om egenutvikling og karrieremuligheter
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Gode evner til å integrere praktiske gjøremål i miljøterapeutisk sammenheng
 • Ansvarsbevisst, strukturert og utviklende
 • Klarer å stå i tidvis krevende situasjoner og har et ønske om å gjøre en forskjell for tjenestemottakere, deres pårørende og for dine kolleger
 • Kreativitet til å bidra i utformingen av det daglige tjenestetilbudet
 • Personlig egnethet vektlegges tungt

Dine kvalifikasjoner:

 • 3 årlig helsefaglig høgskoleutdannelse; vernepleier, sykepleier
 • Erfaring med psykisk helsearbeid og utfordrende atferd
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid er ønskelig

Vi tilbyr:

 • Faste stillinger (døgnstillinger)
 • Attraktiv turnusordning; Medleverturnus
 • Jobb i en bedrift i spennende utvikling og vekst
 • Egne opplærings- og oppfølgingsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • God veiledning og relevant kursing
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode muligheter for personlig utvikling

Det kreves godkjent politiattest i henhold til gjeldene lovverk. Merk søknaden med hva slags stilling du søker på.

Har du spørsmål til stillingen, kontakt Arne Einar Steinkjer tlf: 955 22 612 eller Sunniva Aksnes tlf: 482 98 702

Søknadsfrist: 01.10.2021

Tiltredelse: Snarest

Antall stillinger: 4