Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Ecura ble etablert i 2016 og leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.  Ecura er Norges ledende aktør innen privatfinansiert rusbehandling, vi er en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.  Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Ecura bo og habilitering søker etter miljøterapeuter/miljøarbeidere

Vi er i vekst og utvider vår virksomhet i Møre og Romsdal. Vi har ledig faste stillinger, vikariat og behov for tilkallingsvikarer.

Vi har behov i våre tiltak i Gjemnes, Molde og Vestnes.

Liker du å arbeide i team med fokus på kvalitet, tilrettelegging og målrettet miljøarbeid, da er vi plassen for deg. Din oppgave vil være å bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere opplever en helthetlig og forutsigbar hverdag med trygge rammer. Vi søker deg med rett innstilling og holdning til det viktige arbeidet som skal gjøres. Våre kolleger deler Ecuras verdigrunnlag og må ha et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell.

Vi søker deg som har hjertet på rett sted og følgende egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Har ønske om egenutvikling og karrieremuligheter
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Gode evner til å integrere praktiske gjøremål i miljøterapeutisk sammenheng
 • Ansvarsbevisst, strukturert og utviklende
 • Klarer å stå i tidvis krevende situasjoner og har et ønske om å gjøre en forskjell for tjenestemottakere, deres pårørende og for dine kolleger
 • Kreativitet til å bidra i utformingen av det daglige tjenestetilbudet
 • Personlig egnethet vektlegges tungt

Dine kvalifikasjoner:

 • 3 årlig helsefaglig høgskoleutdannelse; vernepleier, sykepleier
 • Helsefagarbeidere eller ufaglærte med erfaring innen psykisk helsearbeid og utfordrende atferd vil bli vurdert
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid er ønskelig
 • Erfaring med utagerende atferd og kap. 9.

Vi tilbyr:

 • Faste stillinger (døgnstillinger)
 • Vikariat
 • Tilkallingsvikarer
 • Attraktiv turnusordning; Medlever turnus
 • Jobb i en bedrift i spennende utvikling og vekst
 • Egne opplærings- og oppfølgingsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • God veiledning og relevant kursing
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode muligheter for personlig utvikling

Det kreves godkjent politiattest i henhold til gjeldene lovverk. Merk søknaden med hva slags stilling du søker på.

Har du spørsmål til stillingen, kontakt Egil Larsen tlf 468 17 694 eller Monica Hansen tlf 454 72 666.

Søknadsfrist: 15.12.2021

Tiltredelse: Snarest

Intervju skjer fortløpende