Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et
kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca
2 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns
tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning,
brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell
samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs
for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling,
Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer.
Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak
i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Vi er i vekst og trenger engasjerte miljøterapeuter, nattevakter og tilkallingsvikarer

Vi er i sterk vekst, og vi trenger flere dyktige, engasjerte folk på laget! Det er behov for både faglærte og ufaglærte i våre herlige team.

Vi holder til i Ekne, Levanger kommune.

Tjenestemottakerene har behov for støtte,  praktisk bistand og tilstedeværelse av tjenesteytere gjennom hele døgnet, for å kunne  mestre sin hverdag.

Som en del av teamet vårt vil du være med på å gi praktisk og psykologisk bistand med fokus på brukermedvirkning, kvalitet og forutsigbarhet.

Oppgavene dine vil være å bistå tjenestemottaker gjennom  dagliglivet slik at den opplever forutsigbarhet og mestring. Vi har høyt fokus på våre ansatte og søker deg som ønsker å bidra inn i gruppen.

Vi søker nå;

 • Miljøterapeuter / sykepleiere (faste stillinger)
 • Tilkallingsvikarer  (Med muligheter for fast ansettelse i fremtiden)
 • Nattevakter (faste stillinger)

 

Kompetansekrav:

 • Assistent
 • Helsefagarbeider
 • Sykepleier /Vernepleier
 • videre utdanning i psykiatri
 • Annen helse og sosialfaglig utdanning
 • Førerkort B er påkrevd


Ellers vektlegger vi følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Engasjert/nysgjerrig
 • Erfaring med pleie, omsorg og utfordrende atferd
 • Trives med dynamisk arbeid som veksler mellom intensiv jobbing og tilstedeværelse
 • Endringsmotivert
 • Arbeider like godt selvstendig som i vaktlag med en kollegaer
 • Interesse for å motta veiledning
 • Interesse for å dele sin kompetanse


Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende lønnstabell i Ecura
 • Interne og eksterne kursmuligheter av høy kvalitet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilgang på veilednig fra personer med spisskompetanse innen feltet
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tverrfaglig og godt arbeismiljø i et selskap med høyt fokus på sine ansatte


Intervjuer og ansettelser vil foregå fortløpende. Har du spørsmål kontakt:

Avdelingsleder Tone Holmstrand, mobil: 410 31 988 eller epost: tone.holmstrand@ecura.no

Boligleder Kim Kvello Alme mobil: 990322 eller epost;kim.kvello.alme@ecura.no