Ecura Bo og Habilitering, region Midt
Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 2 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.
 
I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Ledige stillinger hos Ecura Bo og habilitering i Ålesunds-området

Ecura Bo og Habilitering region Møre har tjenestesteder på Molde, Vestnes og Gjemnes kommune. Vi er i sterk vekst og nå søker vi nye ansatte til Ålesunds-området.

Vi søker etter miljøarbeidere og helsefagarbeidere, samt nattevakter til faste stillinger.           
I tillegg søker vi etter tilkallingsvikarer.

Liker du å arbeide i team med søkelys på kvalitet, tilrettelegging og målrettet miljøarbeid, da er vi plassen for deg. Din oppgave vil være å bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere opplever en helthetlig og forutsigbar hverdag med trygge rammer. Vi søker deg med rett innstilling og holdning til det viktige arbeidet som skal gjøres. Våre kolleger deler Ecuras verdigrunnlag og må ha et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell.

Følgende stillinger er ledige:

 • 2 x 100 % miljøterapeut/helsefagarbeidere medlever
 • 2 x 100 % miljøarbeider/helsefagarbeider langvakt
 • 2 x 27,7% miljøarbeider natt 27,7 % stilling (hver 3.helg)
 • 1 x 83,1% miljøarbeider nattevakt stilling
 • 1 x 33,8% miljøarbeider (hver 3.helg)
 • 2-5 tilkallingsvakter


Ellers vektlegger vi følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Kompetanse om målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse er en fordel
 • Erfaring med stell og pleie
 • Erfaring og interesse for utfordrende atferd
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst, strukturert og utviklende
 • Klarer å stå i tidvis krevende situasjoner og har et ønske om å gjøre en forskjell for tjenestemottakere, deres pårørende og for dine kolleger
 • Kreativitet til å bidra i utformingen av det daglige tjenestetilbudet
 • Førerkort, klasse B
 • Personlig egnethet vektlegges tungt


Kompetansekrav miljøarbeider/helsefagarbeider:

 • Miljøterapeut stilling: Fordel med autorisasjon som vernepleier, sykepleier, men andre med Bachelor i helse-, sosialfaglig oppfordres til å søke.
 • Miljøarbeider stilling: Fagarbeider innen helsefag, ufaglært med relevant erfaring vil også bli vurdert.
 • Studenter er velkomne til å søke for helgestillingene og som tilkallingsvikar.


Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Gunstige turnusordninger
 • Jobb i en bedrift i spennende utvikling og vekst
 • Egne opplærings- og oppfølgingsprogram
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling

Det kreves godkjent politiattest i henhold til gjeldene lovverk. Merk søknaden med hva slags stilling du søker på.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Avdelingsleder MR3, Vu Tran tlf.: 995 14 143

Søknadsfrist: snarest. Søknadene behandles fortløpende