Ecura Bo og Habilitering, region Midt
Ecura er et selskap, hvor vi tilbyr heldøgns helse – og omsorgstjenester for mennesker med
sammensatte helseutfordringer (psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller
autismespekterforstyrrelser).
Vi har som mål å vøre ledende aktør, og er som eneste helseforetak ISO-sertifisert på fire områder
(arbeidsmiljø, informasjonssikkerhet, kvalitet og miljø).

Vi søker tilkallingsvikarer til Ecura Bo og habilitering i Molde, og Gjemnes/ Batnfjorden

Vi søker etter tilkallingsvikarer: langvakt, medlever og nattevakt.

I region Møre og Romsdal har vi vår virksomhet i Gjemnes, Tornes, Molde, Vestnes og Ålesund.
Som vikar i Ecura, trenger vi deg, som ønsker å bidra i teamet, slik at våre tjenestemottakere får så
gode dager som mulig. Dette jobber vi med gjennom å skape helhet, forutsigbarhet og trygge
rammer. Vi setter våre mål etter verdiene Ecura har (Endringsorientert, Omsorg (lat.: Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar), og vi ønsker at du kjenner deg igjen i disse.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Interne og eksterne kursmuligheter av høy kvalitet
 • Gode pensjons – og forsikringsordninger
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø


Vi har:

 • Egne opplærings – og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer i et selskap i rask utvikling
 • Medleverturnus, langvakter og nattevakter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Varierte arbeidsdager


Vi er:

 • En stødig aktør i stadig utvikling
 • Stolte av det vi gjør og over de som er hos oss
 • Glad i verdiene våre


Vi ser etter deg som:

 • Har helse-/sosialfaglig eller pedagogisk utdannelse (fagarbeider/bachelor)
 • Er student innen helse-/sosialfag eller annen relevant utdanning
 • Er ufaglært med et brennende ønske om å utrette en forskjell


Du har:

 • Godt menneskesyn og sunn innstilling
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjerne relevant arbeidserfaring og erfaring med stelle/pleie er også en fordel.
 • Gode norskferdigheter og noe IT-kompetanse


Du er:

 • Endringsorientert, fleksibel og god lagspiller
 • Omsorgsfull (Cura), raus, positiv og har godt humør
 • Utviklingsklar
 • Respektfull
 • Ansvarsbevisst og har gode relasjonsevner

Personlige egenskaper som omsorgsfull, nøyaktighet, løsningsorientert, arbeidsom og lærevillig vil bli vektlagt. Vi stiller krav om godkjent politiattest i henhold til gjeldende lovverk.
I søknaden sier du litt om hvem du er, og hva kan du bidra med hos oss. Gjerne også litt om
forventninger du har og tilgjengelighet. De som blir tilbudt jobb hos oss, må etterfølge Ecura sitt verdigrunnlag og i tillegg ha et ønske om å utgjøre en forskjell for tjenestemottaker, deres pårørende og oppdragsgiver.

Aktuelle kandidater blir intervjuet fortløpende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Avdelingsleder MR1 Tirje Raud Helset tlf. 971 57 276
E-post tirje.helset@ecura.no

Avdelingsleder MR2 Espen Ladegård Jakobsen tlf.: 476 80 581
espen.jakobsen@ecura.no