Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 2 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Jobber fra Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura starter ny barnebolig i Bærum
miljøterapeut/ miljøarbeider
Norge/ Viken/ Bærum
Helse og Sosial
Olje / Gass Off- / Onshore / Maritim
Utløpsdato: 17 apr 2023
Ecura søker sommervikarer/ tilkallingsvikarer region Viken Vest
sommervikarer/ tilkallingsvikarer
Norge/ Viken/ Bærum - Norge/ Viken/ Asker - Norge/ Viken/ Lier
Helse og Sosial
Utløpsdato: 1 mai 2023
Ecura starter nytt tilbud for avlastning og barnebolig i Romerike
Miljøterapeuter/helsefagarbeidere
Norge/ Viken/ Lillestrøm
Helse og Sosial
Utløpsdato: 28 mar 2023
Ecura søker sommervikarer / tilkallingsvikarer region Innlandet område Ringsaker
Sommervikar/tilkalling
Norge/ Innlandet/ Ringsaker
Helse og Sosial
Utløpsdato: 30 apr 2023
Ecura søker sommervikarer/ tilkallingsvikarer region Innlandet område Gjøvik/ Toten/ Hadeland
sommervikarer/ tilkallingsvikarer
Norge/ Innlandet/ Gjøvik - Norge/ Innlandet/ Østre Toten - Norge/ Innlandet/ Gran
Helse og Sosial
Utløpsdato: 30 apr 2023
Vi søker etter tilkallingsvikarer i avd. Ringsaker
Norge/ Innlandet/ Ringsaker
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023