Ecura Bo og Habilitering, region Øst

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er vi også en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser samt at vi leverer rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. 

Ledige stillinger som boligleder og fagkoordinator i Ecura Bo og Habilitering, region Østlandet.

Ecura Bo og Habilitering AS formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse.

Vi har flere ledige stillinger i Ringsaker, Gjøvik/toten og Hadeland i region Østlandet. Boligleder/fagkoordinator har ansvar for å koordinere den faglige virksomheten og har det stedlige ansvaret for daglig drift. Boligleder/fagkoordinator rapporterer til avdelingsleder og fagkonsulent.

Ansvarsområder:

 • Delegert personal- og bemanningsansvar
 • Delegert faglig ansvar for avdelingen
 • Samarbeide med andre yrkesgrupper og pårørende
 • Ansvar for at tjenesten drives effektivt og i samsvar med kvalitetskrav og lovverk

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis vernepleier
 • Ønskelig med ledererfaring
 • Kjennskap og erfaring med aktuelt lovverk, herunder god kjennskap til KHOL §9, og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt
 • God kjennskap til atferdsanalytiske prinsipper og målrettet miljøarbeid
 • Erfaring med læringsutfordringer/ utfordrende atferd
 • Det er en fordel med kjennskap til GAT turnussystem og god kompetanse innenfor Office

 
Vi vektlegger følende:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å utvikle, motivere og engasjere ansatte
 • Evne til fleksibilitet og til å arbeide selvstendig
 • Endrings- og omstillingsevne

 
Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø

Som ansatt må du etterleve Ecuras verdigrunnlag i arbeidet og du må ha et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell for tjenestemottakere og deres pårørende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Avdelingsleder Janne Olstad-Hamar; janne.olstad.hamar@ecura.no

Tlf: 920 95 288

Eller

Regionleder Karina Vandbakk; karina.vandbakk@ecura.no

Tlf: 996 15 080

Søknadsfrist: 17. august 2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.