Ecura Bo og Habilitering, region Øst

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er vi også en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser samt at vi leverer rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. 

Ledige stillinger i Ecura

Ecura Veiledning & Habilitering er der for mennesker med sammensatte bistandsbehov og vi er en av Norges fremste kompetanseleverandør innenfor kunnskapsbasert metodikk fra anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. Våre tjenester tilbys primært til skole og barnevern, men kan også gis til private. Våre tjenester gis på den arenaen personen oppholder seg (hjem skole). Vi gir også leksehjelp, avlastning og aktivitetstilbud i egne lokaler.

Vi får stadig flere oppdrag i Stor- Oslo. I den forbindelse trenger vi flere dyktige medarbeidere.

Vi kan tilby følgende stillinger innen veiledning i skoler og foreldrehjem:

 • 3 x 80-100% stilling som miljøterapeut/veileder. Tjenestene leveres stort sett i Oslo, Bærum, Asker og Drammen.

I våre avlastningstjenester i Asker har vi behov for:

 • 2 x 100 % miljøterapeut i medleverturnus. Jobb hver fjerde helg.
 • 2 x ca. 30% miljøterapeuter (studenter oppfordres til å søke)

Det må påregnes noe reisevirksomhet og fleksibilitet knyttet til arbeidstid. Våre ansatte får fast oppfølging av erfarne fagkonsulenter og jobber sammen med svært dyktige medarbeidere.

Vi vektlegger følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Bachelor i vernepleie, barnevern, psykologi eller pedagogikk
 • Kunnskap, erfaring eller interesse for anvendt atferdsanalyse
 • Trives med intensiv jobbing
 • Erfaring med læringsutfordringer/ utfordrende atferd
 • Arbeider godt selvstendig, men evne til å samarbeide med andre yrkesgrupper og foreldre
 • Erfaring fra familiearbeid, tjenester i hjemmet

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen feltet
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø

NB! Skriv gjerne i søknaden hvilket område du søker til.