Ecura Bo og Habilitering, region Øst

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er vi også en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser samt at vi leverer rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. 

Ledige stillinger som miljøterapeuter i Ecura Bo og Habilitering

Ecura Bo og Habilitering region Østlandet har tjenestesteder på Gjøvik, Toten/ Hadeland, Ringsaker og Viken. Nå søker vi nye ansatte i området Moss og Nordre Follo.

Ecura ønsker å være der for å hjelpe personer som av ulike årsaker har et bistandsbehov som krever en sammensveiset personalgruppe med tydelige prosedyrer og arbeidsverktøy. Liker du i tillegg at det du gjør har betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt og kvantitativt, vil du trives hos oss.

Vi har som ambisjon å være av Norges fremste leverandører innenfor kunnskapsbasert metodikk fra anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. Over 50% av våre ansatte har en relevant utdannelse minst på bachelornivå, og vi ønsker høy kompetanse på de som faktisk yter tjenestene i hverdagen. Vi har tydelige kompetanseplaner, og har ambisjoner på vegne av våre ansatte. Dette betyr i praksis at våre ansatte jevnlig deltar på relevante kurs, både internt og eksternt. Interne kurs holder vi selv, og eksterne kurs er våre ansatte ettertraktede forelesere på.
Har du et ektefølt engasjement og interesse for mennesker med sammensatte bistandsbehov, og ønsker å være del av et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø, så bør du søke på en av de stillingen vi tilbyr.


Følgende stillinger er ledige:

 • 2 ledige 100% stillinger som miljøterapeut i medleverturnus.


Kompetansekrav:

 • Bachelor i vernepleie eller annen innen helse/sosial/psykologisk/pedagogisk retning


Ellers vektlegger vi følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Kompetanse innen målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse er en fordel
 • Trives med intensiv jobbing
 • Erfaring med læringsutfordringer/ utfordrende atferd
 • Arbeider godt selvstendig, men evne til å samarbeide med andre yrkesgrupper og foreldre
 • Menn oppfordres til å søke


Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Interne og eksterne kursmuligheter av høy kvalitet.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen feltet
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø


Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Avdelingsleder Karina Vandbakk, tlf: 996 15 080. Mail:  karina.vandbakk@ecura.no
Boligleder: Hege Borg; tlf: 458 66 998, Mail; hege.borg@ecura.no

Søknadsfrist: 25.1.2021