Ecura Bo og Habilitering, region Øst

Ecura Bo og Habilitering AS er en del av Ecura- konsernet, som fra starten i 2016 har etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer vi tjenester innen bo og habiliteringstjenester, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning. Totalt sysselsetter Ecura ca. 1300 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Ledige stillinger som boligleder og fagkoordinator

Ecura Bo og Habilitering AS formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Liker du i tillegg at det du gjør har betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt og kvantitativt, vil du trives hos oss.

Vi har som ambisjon å være av Norges fremste leverandører innenfor kunnskapsbasert metodikk fra anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. Over 50% av våre ansatte har en relevant utdannelse minst på bachelornivå, og vi ønsker høy kompetanse på de som faktisk yter tjenestene i hverdagen. Vi har tydelige kompetanseplaner, og har ambisjoner på vegne av våre ansatte. Dette betyr i praksis at våre ansatte jevnlig deltar på relevante kurs, både internt og eksternt. Interne kurs holder vi selv, og eksterne kurs er våre ansatte ettertraktede forelesere på.

Har du et ektefølt engasjement og interesse for mennesker med sammensatte bistandsbehov, og ønsker å være del av et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø, så bør du søke på en av de stillingen vi tilbyr.

Vi har ledige stillinger på Gjøvik og Toten, i region Østlandet. Boligleder har det stedlige ansvaret for daglig drift, og fagkoordinator har ansvar for å koordinere den faglige virksomheten i boligen. Boligleder og fagkoordinator rapporterer til avdelingsleder og fagkonsulent.

Følgende stillinger er ledige:
• 1 ledig stilling (100%) som fagkoordinator i ordinær turnus
• 1 ledig stilling (100%) som boligleder i ordinær turnus

Kompetansekrav miljøterapeuter:
• Bachelor i vernepleie eller annen innen helse/sosial/psykologisk/pedagogisk retning

Ansvarsområder:

 • Delegert personal- og bemanningsansvar
 • Delegert faglig ansvar for avdelingen.
 • Samarbeide med andre yrkesgrupper og pårørende
 • Ansvar for at tjenesten drives effektivt og i samsvar med kvalitetskrav og lovverk

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis vernepleier
 • Ønskelig med ledererfaring
 • Kjennskap og erfaring med aktuelt lovverk, herunder god kjennskap til KHOL §9, og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt.
 • God kjennskap til atferdsanalytiske prinsipper og målrettet miljøarbeid
 • Erfaring med læringsutfordringer/ utfordrende atferd
 • Det er en fordel med kjennskap til GAT turnussystem og god kompetanse innenfor Office
 • Menn oppfordres til å søke

Vi vektlegger følende:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å utvikle, motivere og engasjere ansatte
 • Evne til fleksibilitet og til å arbeide selvstendig
 • Endrings- og omstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen feltet

Som ansatt må du etterleve Ecuras verdigrunnlag i arbeidet og du må ha et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell for tjenestemottakere og deres pårørende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Regionleder Karina Vandbakk; Tlf: 996 15 080 Mail; karina.vandbakk@ecura.no

Avdelingsleder Janne Olstad-Hamar, tlf: 920 95 288.Mail:  janne.olstad.hamar@ecura.no

Fagleder Terje Fredheim, Tlf: 412 19 155. Mail:  terje.fredheim@ecura.no

Søknadsfrist: 10.03.21