Ecura Bo og Habilitering, region Øst

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter). I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1500 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er vi også en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser samt at vi leverer rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. 

Ledig stilling som TILKALLINGSVIKAR i Ecura Bo og Habilitering, region Østlandet

Våre tjenester er ettertraktet, og vi har behov for flere ansatte i Innlandet. Har du et ektefølt engasjement og interesse for mennesker med sammensatte bistandsbehov, og ønsker å være del av et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø, så er dette stillingen for deg. Vi ønsker å være der for å hjelpe personer som av ulike årsaker har et bistandsbehov som krever en sammensveiset personalgruppe med tydelige prosedyrer og arbeidsverktøy. Liker du i tillegg at det du gjør har betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt og kvantitativt, vil du trives hos oss.

Vi er ubeskjedne nok til å mene at vi er en av Norges fremste kompetanseleverandør innenfor kunnskapsbasert metodikk fra anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. Over 50% av våre ansatte har en relevant utdannelse på minst bachelornivå, og vi ønsker høy kompetanse på de som faktisk yter tjenestene i hverdagen. Vi har tydelige kompetanseplaner, og har ambisjoner på vegne av våre ansatte. Dette betyr i praksis at våre ansatte jevnlig deltar på relevante kurs, både internt og eksternt. Interne kurs holder vi selv, og eksterne kurs er våre ansatte ettertraktede forelesere på.

Vi vektlegger følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Kompetanse og interesse for målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse
 • Trives med intensiv jobbing
 • Erfaring og interesse for utfordrende atferd
 • Erfaring fra familiearbeid og tjenester i hjemmet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort, klasse B
 • Politiattest uten merknader må fremlegges ved tiltredelse

 Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Interne og eksterne kursmuligheter av høy kvalitet
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen feltet
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Hovedsakelig medleverturnus, men også mulighet for ordinær turnus

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Avdelingsleder: Janne Olstad-Hamar, janne.olstad.hamar@ecura.no, tlf: 920 95 288
Avdelingsleder: Jonny Løkken, jonny.løkken@ecura.no, tlf: 413 28 416