Ecura Bo og Habilitering, region Øst

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester.  Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura har pr. i dag over 1700 ansatte.

Ecura starter nytt senter i Østre Toten

Våre tjenester er ettertraktet, noe som leder til nye og spennende tjenestetilbud og behov for å rekruttere flere dyktige medarbeidere.

Vi etablerer nå et senter i Østre Toten hvor vi skal yte pleie – og omsorgstjenester til mennesker med omfattende pleie og omsorgsbehov som har rett til plass på asylmottak. Tjenesten har som formål å ivareta funksjons – og mestringsevne, selvstendighet og livskvalitet for det enkelte menneske.

Ønsker du å være del av et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø, så er Ecura din kommende arbeidsgiver. Vi ønsker oss kolleger med gode omsorgsevner, er endringsorienterte og som liker å jobbe i team mot felles mål.

Ecuras tjenester er fundamentert i målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse.

Følgende stillinger er ledige:

 • 4 x 100 % miljøterapeut (medleverturnus)
 • 1 x 100 % miljøterapeut (ordinær 35,5 t turnus)
 • 2 x 85-90 % miljøterapeut (ordinær 35,5 t turnus)
 • 4 x 55 % miljøarbeider (medleverturnus)
 • 3 x 30 - 60 % miljøarbeider (ordinærturnus)
 • 1 x helgestillinger på ca. 17%, ordinær
 • 3 x 54 % stilling som våken nattvakt

Kompetansekrav miljøterapeut:

 • Bachelor i vernepleie/sykepleie eller annen helse/sosial/psykologisk/pedagogisk/bevegelse retning

Kompetansekrav miljøarbeidere:

 • Fagarbeider innen helsefag og ufaglærte med relevant erfaring

Vi vektlegger følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Kompetanse og interesse for målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse
 • Trives med omsorgsarbeid og tilrettelegging for mestring
 • Erfaring fra arbeid med mennesker i målgruppen
 • Politiattest uten merknader må fremlegges ved tiltredelse

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Interne og eksterne kursmuligheter av høy kvalitet
 • Veiledning fastsatt i turnus
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt og tverrfaglig miljø

Søknader behandles fortløpende da tjenestene iverksettes om kort tid. Fint om ønsket turnusordning kommer frem i søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Avdelingsleder : Jonny Løkken, telefon 413 28 416
 • Boligleder : Linda Graue, telefon 414 60 359

Søknadsfrist: 17.desember