Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt poliklinisk rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.
Besøk gjerne www.ecura.no for å bli bedre kjent med oss.

Vi søker etter tilkallingsvikarer i avd. Ringsaker

Din oppgave er å bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere får en så god dag som mulig gjennom å skape en helthetlig og forutsigbar hverdag med trygge rammer. Vi er opptatt av å gi den enkelte et godt tilbud med kvalitet i boligtjeneste, dagtilbud/ aktiviteter og opplevelser i tråd med vårt verdigrunnlag. Vi anvender kunnskapsbasert og dokumentert effektiv metodikk og har høy kompetanse på etablering av ferdigheter og endring av utfordrende atferd.

Vi søker etter DEG:

 • med helse- og sosialfaglig og pedagogisk utdannelse (bachelor og fagarbeidere)
 • studenter innen helse- og sosialfag eller annen relevant utdanning
 • ufaglærte med interesse innenfor omsorgsyrket.

Kvalifikasjoner:

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B er en fordel

Personlige egenskaper: 

 • Ansvarsbevisst og initiativrik
 • Fleksibel og godt humør

Vi tilbyr:

 • God opplæring og gode veiledningsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Variert arbeidshverdag
 • Medleverturnus (døgn), nattevakter, langvakter og dag/aften
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Kursprogram for alle ansatte

Det kreves godkjent politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

Intervjuer gjennomføres fortløpende.

Kontaktpersoner:

Silje Sollien, 414 75 854

Tone Elise Olstad, 919 19 319

Linn Knashaug, 977 53 343

 

Avdelingsledere:

Magne Varlid, 959 23 559

Mariann Rønningen, 958 52 144