Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 2 800 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Vi trenger dyktige tilkallingsvikarer til nye tiltak i Viken - Bærum og Oslo

Våre tjenester er ettertraktet, noe som leder til nye og spennende tjenestetilbud og behov for å rekruttere flere dyktige medarbeidere.

Vi har nylig etablert nye tjenestetilbud i Bærum og Oslo

Vår målgruppe er mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd.

Ønsker du å være del av et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø, så er Ecura din kommende arbeidsgiver. Vi ønsker oss kolleger med gode omsorgsevner, er endringsorienterte og som liker å jobbe i team mot felles mål.

Ecuras tjenester er fundamentert i målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse.

Vi oppfordrer særlig studenter innen helse, omsorg og pedagogiske fag til å søke.

Vi vektlegger følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Kompetanse og interesse for miljøarbeid
 • Erfaring og interesse for målrettet miljøarbeid og utfordrende atferd
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort, klasse B
 • Politiattest uten merknader må fremlegges ved tiltredelse

 Vi tilbyr:

 • God opplæring og gode veiledningsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Variert arbeidshverdag
 • Medleverturnus (døgn), nattevakter, langvakter og dag/aften
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Kursprogram for alle ansatte

Aktuelle kandidater vil innkalles fortløpende til intervju.
 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Avdelingsleder Mattias Persson, mattias.persson@ecura.no, tlf. 907 57 656.