Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura Bo og Habilitering AS er en del av Ecura- konsernet, som fra starten i 2016 har etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer vi tjenester innen bo og habiliteringstjenester, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning. Totalt sysselsetter Ecura ca. 2800 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Vi søker Fagkoordinator i Oslo

Ecura Bo og Habilitering AS formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte bistandsbehov. Vi har som ambisjon å være av Norges fremste leverandører innenfor kunnskapsbasert metodikk fra anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. Over 50% av våre ansatte har en relevant utdannelse minst på bachelornivå, og vi ønsker høy kompetanse på de som faktisk yter tjenestene i hverdagen. Vi har tydelige kompetanseplaner, og har ambisjoner på vegne av våre ansatte. Dette betyr i praksis at våre ansatte jevnlig deltar på relevante kurs, både internt og eksternt. Interne kurs holder vi selv, og eksterne kurs er våre ansatte ettertraktede forelesere på.

Nå søker vi etter deg som liker faglige utfordringer, som er god til å veilede andre og som har god kompetanse innenfor vår målgruppe. Som fagkoordinator har du ansvar for å koordinere den faglige virksomheten i boligen, og du samarbeider tett opp mot fagkonsulent. Du vil inngå i boligens turnus, med arbeid hver 4.helg. I stillingen ligger det 20-30% fagtid. Fagkoordinator rapporterer til avdelingsleder og fagkonsulent.

Høres dette ut som stillingen for deg? Er du faglig engasjert og har du en genuin interesse for vårt fagområde, og ønsker du å være del av et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø så søker du nå!


Følgende stillinger er ledige:

 • 1 x 100% i ordinær turnus

Kompetansekrav miljøterapeuter:

 • Bachelor i vernepleie eller annen innen helse/sosial/psykologisk/pedagogisk retning

Ansvarsområder:

 • Delegert faglig ansvar for avdelingen.
 • Samarbeide med andre yrkesgrupper og pårørende
 • Ansvar for at tjenesten drives i samsvar med kvalitetskrav og lovverk

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis vernepleier
 • Kjennskap og erfaring med aktuelt lovverk, herunder god kjennskap til KHOL §9, og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt.
 • God kjennskap til atferdsanalytiske prinsipper og målrettet miljøarbeid
 • Erfaring med læringsutfordringer/ utfordrende atferd

Vi vektlegger følende:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å utvikle, motivere og engasjere ansatte
 • Evne til fleksibilitet og til å arbeide selvstendig
 • Endrings- og omstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen feltet

Som ansatt må du etterleve Ecuras verdigrunnlag i arbeidet og du må ha et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell for tjenestemottakere og deres pårørende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Avdelingsleder: Fredrik Liljeroth, fredrik.liljeroth@ecura.no
Tlf: 454 13 805

Avdelingsleder: Jonas El Moutaouakil, jonas.moutaouakil@ecura.no
Tlf: 93 26 31 45

Fagkonsulent: Pål Skogstad, pal.skogstad@ecura.no
Tlf: 968 65 550

Søknadsfrist: Snarest. Søknader vurderes fortløpende.