Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester.  Med satsing på kvalitet, kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

Ledige stillinger som FAGKONSULENTER i region VIKEN VEST

Som fagkonsulent blir du en del av fagenheten i Ecura Bo og Habilitering, og blir dermed en del av et spesialisert, tverrfaglig og kompetent fagteam. Vi har jevnlige møter i fagteamet, slik at man har mulighet til utvikling og faglige drøftinger.

Ecura Bo og Habilitering opplever at våre tjenester er ettertraktet, og vi trenger derfor flere dyktige ansatte med på laget. Vi formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse, og jobber kunnskapsbasert.

Vi stiller høye krav til kvaliteten i tjenestene våre, og kan skilte med en personalgruppe der over 50 % har en relevant bachelorgrad. Det er ønskelig med videreutdanning eller mastergrad uten at det er et absolutt krav. Fagkonsulenter hos oss blir en del av en nasjonal Fagenhet bestående av rutinerte og anerkjente fagpersoner.

Stillingene er for tiden knyttet til våre avdelinger i Oslo, Asker, Bærum og Lier.

Ansvarsområder:

 • Utarbeidelse av og oppfølging av fagsystemer og prosedyrer i tiltakene
 • Veiledning og kompetansehevende tiltak for personell
 • Samarbeid med oppdragsgivere, spesialisthelsetjenester, nærpersoner og andre instanser
 • Følge opp vedtak, registrering og rapportering


Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie, eller andre helse- sosiale- og/eller pedagogisk/psykologiske fag
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunnskap og interesse for målrettet miljøarbeid/miljøterapi og anvendt atferdsanalyse
 • Formal – eller realkompetanse i veiledning


Vi vektlegger følgende:

 • Erfaring med læringsutfordringer/ utfordrende atferd
 • Kjennskap til aktuelt lovverk, herunder god kjennskap til KHOL §9
 • Trives med selvstendig og intensivt arbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner


Våre fagkonsulenter får:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid/særlig uavhengig stilling

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Fagleder Terje Fredheim, terje.fredheim@ecura.no eller mobil 412 19 155

Fagdirektør Jonny Finstad, Jonny.finstad@ecura.no eller mobil 977 64 371