Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura Bo og Habilitering AS er en del av Ecura- konsernet, som fra starten i 2016 har etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer vi tjenester innen bo og habiliteringstjenester, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning. Totalt sysselsetter Ecura ca. 3000 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Besøk gjerne www.ecura.no  for å bli bedre kjent med oss.

Ecura søker sommervikarer / tilkallingsvikarer region Innlandet område Ringsaker

Hei, og velkommen til det som kan bli ditt første møte med din neste arbeidsgiver.

Ecura Bo og Habilitering AS er et selskap hvor vi tilbyr heldøgns helse- og omsorgstjenester for mennesker med sammensatte helseutfordringer (psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser).

Vi har som mål å være en ledende aktør, og er som eneste helseforetak ISO-sertifisert på fire områder (arbeidsmiljø, informasjonssikkerhet, kvalitet og miljø).

Vi setter våre mål etter verdiene vi har (Endringsorientert, Omsorg (lat.: Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar), og vi ønsker at du kjenner deg igjen i disse.

 

Ute etter sommerjobb? Tilkallingsvikar - kanskje mer på sikt? Da ønsker vi å høre fra deg!

Vi søker nå etter vikarer som kan jobbe i tidsrommet juni, juli og august, men gjerne også ut over dette. I region Innlandet har vi vår virksomhet i Gjøvik, Ringsaker, Toten og Hadeland.

Som vikar i Ecura trenger vi deg som vil bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere får så gode dager som mulig. Dette jobber vi med gjennom å skape helthet, forutsigbarhet og trygge rammer.


Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Interne og eksterne kursmuligheter av høy kvalitet.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen feltet
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø


Vi har:

 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Medleverturnus, dag og kveld vakter, nattevakter og langvakter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Varierte arbeidsdager


Vi er:

 • En stødig aktør i stadig utvikling
 • Stolte av det vi gjør og over de som er hos oss
 • Glad i verdiene våre


Vi ser etter deg som:

 • Har helse-/sosialfaglig, eller pedagogisk utdannelse (fagarbeider/bachelor)
 • Er student innen helse-/sosialfag eller annen relevant utdanning
 • Er ufaglært med et brennende ønske om å utrette en forskjell


Du har:

 • Førerkort til bil
 • Gode norskferdigheter og noe IT-kompetanse
 • Godt menneskesyn og sunn innstilling
 • Gjerne relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeidsevner


Du er:

 • Fleksibel og Endringsorientert
 • Omsorgsfull (Cura), raus og har godt humør
 • Opptatt av Utvikling for deg selv og andre
 • Bevisst på hva Respekt betyr
 • I stand til å ta Ansvar og har gode refleksjonsevner


Personlig egnethet vektlegges.

Oppsummert er det altså en fordel om du har noe erfaring. Vi er rause i møte med andre mennesker, for eksempel de som søker jobb hos oss. Samtidig trenger vi å finne ut om vi kan ha bruk for hverandre. Vi ønsker oss ansatte som bidrar med engasjement og som tåler at vi samarbeider og diskuterer for å finne gode løsninger.

Alle som jobber hos oss må ha tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

I søknaden sier du litt om hvem du er og hva du kan gjøre for oss. Gjerne også litt om hvilke forventninger du har, tilgjengelighet og kanskje en litt morsom vri på det hele?

Aktuelle kandidater blir intervjuet fortløpende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Boligleder: Tone Elise Olstad, Tlf. 919 19 319 E-post: tone.olstad@ecura.no
Boligleder: Linn Finstad-Knashaug, Tlf. 977 53 343 E-post: Linn.Knashaug@ecura.no
Boligleder: Lars Elvland Frøyse, Tlf. 984 00 894 E-post: lars.froyse@ecura.no
Boligleder: Therese Ødegaard, Tlf. 452 74 972 E-post: therese.odegaard@ecura.no
Boligleder: Robin Heggelund Øen, Tlf. 915 29 916 E-post: robin.oen@ecura.no

Søknadsfrist: Snarest