Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester.  Med satsing på kvalitet, kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

FAGKONSULENTER i Viken/Oslo-området

Ecura Bo og Habilitering vokser i Viken/Oslo-området

Nå skal vi ansette FAGKONSULENTER

 

Ønsker du å jobbe med hovedfokus på kvalitet i tjenestene? Ecura Bo og Habilitering får stadig nye tjenestetilbud og trenger flere dyktige ansatte med på laget. Vi formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse.

Ecura har todelt ledelse, som sidestiller drift og fag. Vi stille høye krav til kvalitet i tjenestene våre. Som fagkonsulent i Ecura er du en del av fagledelsen i regionen, som skal sikre at det er samsvar mellom planlagt tjenestelevering og faktisk tjenestelevering (behandlingsintegritet), samt at vi etterlever kontrakter. Fagkonsulent rapporterer til fagleder i regionen. Som fagkonsulent i Ecura Bo og Habilitering blir du en del av en nasjonal fagenhet bestående av rutinerte og anerkjente fagpersoner.

Du trives med selvstendig arbeid og har stor grad av gjennomføringsevne, samtidig som du trives med å veilede flere ulike personalgrupper i løpet av en måned. Vi håper at nettopp du som har faglige ambisjoner og liker å etablere/følge opp tiltak med høy faglig standard, søker på stilling som FAGKONSULENT i VIKEN/OSLO-OMRÅDET. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en region med endring og utvikling
 • Mulighet til å være med på å utvikle tjenesteområdet sammen med engasjerte fagpersoner og ledere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

 

Ansvarsområder:

 • Utarbeidelse og oppfølging av fagsystemer og prosedyrer
 • Veiledning og kompetansehevende tiltak for ansatte
 • Samarbeid med oppdragsgivere, spesialisthelsetjenester, nærpersoner og andre instanser
 • Følge opp vedtak, registrering og rapportering

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie. Andre helse- sosiale- og/eller pedagogisk/psykologiske fag kan vurderes
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 

Vi vektlegger følgende:

 • Relevant videreutdanning, for eksempel master i atferdsvitenskap
 • Formal- eller realkompetanse i veiledning
 • God kjennskap til atferdsanalytiske prinsipper og målrettet miljøarbeid
 • Erfaring med utfordrende atferd
 • Kjennskap til aktuelt lovverk, herunder HOL kapittel 9
 • Førerkort klasse B og disponere egen bil
 • Personlig egnethet

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Fagleder Mariann Holter
Mariann.holter@ecura.no
Tel.: 908 83 040

Fagleder Terje Fredheim
terje.fredheim@ecura.no
Tel.: 412 19 155

 

Søknadsfrist: 05. juni 2023