Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester.  Med satsing på kvalitet, kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

Ecura Bo og Habilitering søker nattevakter i fast stilling og tilkallingsvikarer i Båtsfjord

Hei, og velkommen til det som kan bli ditt første møte med din neste arbeidsgiver. Har du et ektefølt engasjement, interesse for mennesker og ønsker å være del av et faglig kompetent, engasjert og spennende arbeidsmiljø? så er du kanskje den vi ser etter.
Våre tjenester er ettertraktet, og vi har fått tilliten til å utføre tjenester for Båtsfjord kommune.
Vi i Ecura hjelper mennesker som av ulike årsaker har et bistandsbehov og som krever en sammensveiset personalgruppe som jobber etter tydelige prosedyrer og arbeidsverktøy. Vi er opptatt av å yte god omsorg og kvalitet i våre tjenester, og jobber etter metodikken anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid.

Vi søker deg som er motivert for å hjelpe andre og trives med å jobbe på natt!


Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Interne og eksterne kursmuligheter av høy kvalitet.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen fagområdet
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Karrieremuligheter i administrativ eller faglig retning
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø


Følgende stillinger er ledige nå:

 • 3 x våken nattevakt - 70% stilling m
 • Tilkallingsvikarer


Kompetansekrav

 • Miljøterapeut, Bachelor innen helse-/sosial-/pedagogiske fag
 • Miljøarbeider, Relevant fagbrev, helsefag
 • Miljøassistent, Ufaglært


Ellers vektlegger vi følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Kompetanse innen målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse er en fordel
 • Erfaring med læringsutfordringer/ utfordrende atferd
 • Erfaring / kunnskap om relevante ulike lovverk er fordel
 • Trives med å samarbeide i team og ha tett oppfølging av faglige veiledere


Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Avdelingsleder: Bjørnar Halveg tlf: 977 39 479, bjornar.halveg@ecura.no
Fagkonsulent Lina Sæterøy tlf: 930 50 766, lina.sateroy@ecura.no