Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt poliklinisk rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Besøk gjerne www.ecura.no for å bli bedre kjent med oss.

Vi søker Fagkoordinator med langvakter og avsatt fagtid

Ledig stilling som Fagkoordinator med avsatt tid til fagarbeid til vår barnebolig i Asker og Bærum.

Ecura Bo og Habilitering AS formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk (atferdsanalyse). Liker du i tillegg at det du gjør har betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt og kvantitativt, vil du trives hos oss.

Vi har som ambisjon å være av Norges fremste leverandører innenfor kunnskapsbasert metodikk fra anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. Over 50% av våre ansatte har en relevant utdannelse minst på bachelornivå, og vi ønsker høy kompetanse på de som faktisk yter tjenestene i hverdagen. Vi har tydelige kompetanseplaner, og har ambisjoner på vegne av våre ansatte. Dette betyr i praksis at våre ansatte jevnlig deltar på relevante kurs, både internt og eksternt. Interne kurs holder vi selv, og eksterne kurs er våre ansatte ettertraktede forelesere på.

Nå søker vi etter deg som liker faglige utfordringer, som er god til å veilede andre og som har god kompetanse innenfor vår målgruppe. Som fagkoordinator har du ansvar for å koordinere den faglige virksomheten i boligen, og du samarbeider tett opp mot fagkonsulent. Du vil inngå i boligens turnus og rapporterer til avdelingsleder og fagkonsulent.

Høres dette ut som stillingen for deg? Er du faglig engasjert og har du en genuin interesse for vårt fagområde, og ønsker du å være del av et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø så søker du nå!

Stillingen har avsatt tid til fagarbeid og turnus har hovedvekt av dagvakter og langvakter, som innebærer at man får flere lengre friperioder i turnus.

Vi søker nå etter to fagkoordinatorer i 100% stilling. Den ene stillingen er for tiden knyttet til vår nystartede barnebolig på Hvalstad i Asker. Den andre stillingen vil for tiden ha arbeidsted på Hosle, i Bærum.

Vi tilbyr: 

 • Lønn etter avtale
 • Avsatt tid til fagarbeid
 • Mulighet for å gå langvakter
 • Tett oppføling og veiledning fra fagkonsulent
 • Fagnettverk i avdelingen og hele regionen
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Bedriftsavtaler på flere treningssenter
 • Cageball i Nydalen
 • Bedriftslag i Padel


Kompetansekrav:

 • Bachelor i vernepleie eller annen relevant utdanning innen helse/ sosial/ psykologisk/ pedagogisk retning


Ansvarsområder:

 • Delegert faglig ansvar for tjenestetilbudet


Begge stillinger:

 • Samarbeide med andre yrkesgrupper og pårørende
 • Ansvar for at tjenesten drives effektivt og i samsvar med kvalitetskrav og lovverk


Vi vektlegger følgende:

 • Kjennskap til anvendt metodikk (adferdsanalyse) eller målrettet miljøarbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å utvikle, motivere og engasjere ansatte
 • Evne til fleksibilitet og til å arbeide selvstendig
 • Endrings- og omstillingsevne


Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Fagkonsulent: Øystein Rørhus. Tlf. 996 96 858. Mail: Øystein.rorhus@ecura.no
Avdelingsleder: Mattias Persson Tlf. 907 57 656.  Mail: Mattias.persson@ecura.no