Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt poliklinisk rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Jobber fra Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Vi søker Fagkoordinator med langvakter og avsatt fagtid
Vernepleier/ Miljøterapeut
Norge/ Viken/ Bærum - Norge/ Viken/ Asker
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 10 des 2023
Ecura søker tilkallingsvikarer region Innlandet område Gjøvik/ Toten/ Hadeland
sommervikarer/ tilkallingsvikarer
Norge/ Innlandet/ Gjøvik - Norge/ Innlandet/ Østre Toten - Norge/ Innlandet/ Gran
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023
Ecura søker tilkallingsvikarer region Viken Vest
tilkallingsvikarer
Norge/ Viken/ Bærum - Norge/ Viken/ Asker - Norge/ Viken/ Lier
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023
Vi søker etter tilkallingsvikarer i avd. Ringsaker
Norge/ Innlandet/ Ringsaker
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023