Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 2 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Jobber fra Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Vi trenger dyktige vikarer til et viktig oppdrag
Norge/ Viken/ Gol - Norge/ Viken/ Hemsedal - Norge/ Viken/ Ål
Helse og Sosial
Utløpsdato: 8 aug 2022
Ecura søker Fagkonsulent i Sogn
Norge/ Vestland/ Sogndal - Norge/ Vestland/ Lærdal - Norge/ Vestland/ Luster
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 1 aug 2022
Ecura søker Fagkonsulent i Bergensområdet
Norge/ Vestland
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 1 aug 2022
Åpen søknad – Region Vest
Norge/ Vestland/ Sogndal - Norge/ Vestland/ Årdal - Norge/ Vestland/ Luster
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2022