Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt poliklinisk rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Jobber fra Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Er du ein dyktig og engasjert sjukepleiar/ vernepleiar?
Sjukepleiar/ vernepleiar
Norge/ Vestland/ Sogndal - Norge/ Vestland/ Luster
Helse og Sosial
Utløpsdato: 15 okt 2023
Vil du bidra til en forutsigbar og trygg hverdag for en som trenger deg?
Helsepersonell
Norge/ Viken/ Ål
Helse og Sosial
Utløpsdato: 30 okt 2023
Vil du bli med på å gjøre en forskjell i andres liv samtidig som du skaffer deg en ekstraordinær kunnskap?
VI SØKER FAST ANSATTE OG TILKALLINGSVIKARER
Norge/ Viken/ Hole
Helse og Sosial
Utløpsdato: 8 okt 2023
Vi søker tilkallingsvikarer med mulighet for fast ansettelse
Tilkallingsvikarer
Norge/ Viken/ Ringerike
Helse og Sosial -> Helse -> Hjelpepleie / Omsorgsarb.
Utløpsdato: 6 okt 2023
Åpen søknad – i Bergen
Norge/ Vestland/ Bergen
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023
Åpen søknad – Region Vest
Norge/ Vestland/ Sogndal - Norge/ Vestland/ Årdal - Norge/ Vestland/ Luster
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023