Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Me søker etter Fagkonsulent

Vi søker etter en Fagkonsulent med høy faglig integritet, god arbeidskapasitet og brennende engasjement for systematisk miljøterapi og kompliserte tjenestebehov.

Kvalifikasjoner hos kandidaten:

Relevant høgskoleutdanning, innen helse og sosialfag, bred relevant erfaring og gjerne med tilleggsutdanning innen psykisk helsevern, miljøterapi , veiledning e.l. Bred erfaring med  komplisert tjenestebehov og systematisk atferdsendrende arbeid.

Arbeidsoppgaver:

  • Veiledning.
  • Kartlegging, planlegging og veiledning i gjennomføring av det miljøterapeutiske arbeidet i de ulike tiltakene.
  • Kvalitetssikring av miljøterapeutiske tiltak
  • Utvikling av tjenestetilbud.
  • Utarbeiding av fagpermer og prosedyreverk.
  • Utarbeiding av opplæringsprogrammer til ansatte og tjenestemottakere
  • Tett samarbeid med  primærhelsetenesten, spesialisthelsetenesten og habiliteringstenesten.
  • Tett samarbeid med de ulike tiltakene  i regionen, og deres avdelingsledere .

Fagkonsulenten har gode evner til å  behandle mennesker med respekt og ydmykhet, men også være tydelig og med høy faglig integritet. Fagkonsulenten  arbeider systematisk og har gode kunnskaper om aktuelle lovverk.

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og fleksibilitet tillegges stor vekt.

 Vi tilbyr den rette kandidaten muligheten til å bli en del av et spennende selskap i stor utvikling.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og store muligheter for egen- og faglig utvikling.

 
Kontorsted vil være i Sogndal og Haflsotun, men arbeidsområdet vil være Regionen, så noe reising må påberegnes.

De som ansettes tilslutter seg Ecuras verdigrunnlag  Endringsorientert, Cura (omsorg), Utvikling, Respekt, Ansvarlighet, og har et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell for oppdragsgivere, tjenestemottakere og deres pårørende.

For ytterligere spørsmål om stillingene, kontakt Fagleder Bjarni H. Valsson  epost: bjarni.valsson@ecura.no  95041638

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.