Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura Bo og Habilitering  AS, region Vest

Ecura vart etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrive føretak. Me leverer helse- og omsorgstenester til private og offentlege kundar. Ecura er ein av Noreg sine leiande aktørar innan privatfinansiert rusbehandling og me er ein godkjend leverandør i ei rekkje kommunar av BPA (brukarstyrte personlege assistentar). I tillegg tilbyr me heimesjukepleie, stasjonær sjukepleie, heimehjelp og vikar- og bemanningsløysingar av helsefagpersonell i heile Noreg. Totalt sysselset me kring 1100 personar og har verksemder i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er me også ein stor tilbydar av heildøgns bu- og omsorgstenester for personar med psykiske lidingar, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrringar samt at me leverer rådgjevingstenester og kompetansehevande kurs innan helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenking byggjer me Noreg sitt leiande helse- og omsorgsselskap.

Vi søker vikariat 80% stilling til tiltak i Hole kommune

Vi ser etter vikariat i 80% stilling, inntil 1 år grunnet foreldrepermisjon, med mulighet for forlengelse/fast arbeid, til individuelt tilpassede botiltak plassert i Hole kommune. Vi arbeider i team, med fokus på kvalitet, tilrettelegging, planlegging og omsorg. Oppgavene dine vil være å bidra i temaet rundt tjenestemottaker slik at han eller hun opplever forutsigbarhet og en trygg hverdag i sitt eget hjem. Tjenestemottakerne har stort behov for hjelp til dagligdagse gjøremål og drift av medisinteknisk utstyr.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper vi ser etter:

 • Sykepleier eller Vernepleier
 • Helsefagarbeider
 • Ufaglærte med erfaring fra stell og pleie
 • Erfaring fra BPA kan være en fordel, sammen med erfaring fra pleie.
 • Har du erfaring med respirasjonsstøtte i hjemmet er det en klar fordel, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt og tillagt avgjørende vekt
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibilitet, engasjement og lagspill
 • Stillingene krever at du er trygg på deg selv og kan stå i tidvis vanskelige situasjoner
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø i et selskap i rask utvikling
 • Langvakter på 12 timer dag- og nattevakter.
 • Bolig mellom vaktene dersom du pendler
 • Gode muligheter for personlig utvikling

 Vi stiller krav om godkjent politiattest i henhold til gjeldende lovverk. De som blir tilbudt jobb må etterfølge Ecura sine verdigrunnlag.

 Har du spørsmål til stillingene, kontakt:

Avdelingsleder Mia Lillejordet, telefon 97751264 eller e-post mia.lillejordet@ecura.no