Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er vi også en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser samt at vi leverer rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. 

ECURA søker Ferievikarer, tilkallingsvikarer og faste nattevakter (Sogndal, Luster, Årdal og Aurland)

Vi søker etter ferievikarer som kan jobbe i tidsrommet juni, juli og august.

Vi har tiltak i Sogndal-, Aurland-, Årdal, Luster kommune.

Vi har også behov for tilkallingsvikarer (alle lokasjoner) og nattevakter (Luster).

Din oppgave er å bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere får en så god dag som mulig gjennom å skape en helthetlig og forutsigbar hverdag med trygge rammer.

Vi er opptatt av å gi hver enkelt tjenestemottaker et helthetlig tilbud inne boligtjenester, dagtilbud, fritidsaktiviteter og opplevelser i tråd med vårt verdigrunnlag.

Vi søker etter:

 • Deg med helse- og sosialfaglig og pedagogisk utdannelse (bachelor og fagarbeidere)
 • Studenter innen helsefag eller annen relevant utdanning
 • Ufaglærte
 • Erfaring med omsorgsoppgaver er en fordel.

Kvalifikasjoner:

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B.

Personlige egenskaper: 

 • Ansvarsbevisst og initiativrik
 • Fleksibel og godt humør

Vi tilbyr:

 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Medleverturnus (døgn), nattevakter og langvakter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Variert arbeidshverdag
 • Muligheter for personlig utvikling og mye læring.

Det kreves godkjent politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

Intervjuer gjennomføres i mars/april og opplæring vil i hovedsak bli gjennomført i løpet av mai og begynnelsen av juni.

Spesifiser i søknaden hvilke lokasjoner det kan være aktuelt å jobbe i.

 Har du spørsmål til stillingene, kontakt:

Pia Hickman, avdelingsleder: 90 40 00 47

Trine Skjerdal, Administrasjonskonsulent, tlf 916 09 324

Bjarni Valsson, Regionsansvarlig 90 54 16 38

Søknadsfrist:           13.03.2020

Tiltredelse:             fortløpende

Antall stillinger: 30