Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura er en tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi rusbehandling, hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.

Fagkonsulent Målrettet miljøterapi

Vi søker vernepleier eller sykepleier med høy faglig integritet, god arbeidskapasitet og et engasjement for systematisk og målrettet miljøterapi for mennesker med kompliserte tjenestebehov.

Fagkonsulenten har en sentral rolle i Ecura.

Fagkonsulenten jobber tett med avdelingsleder med sitt primæransvar for faglig utførelse, veiledning og kvalitetssikring av Behandlingsintegriteten.

Sammen skaper vi gode, trygge tilbud til menneskene som mottar tjenester fra oss, kommunene vi samarbeider med, og pårørende til våre tjenestemottakere.

Din kompetanse og egenskaper:

 • Utdannet vernepleier/sykepleier, gjerne med videreutdanning og/eller mastergrad
 • Erfaring med veiledning, og du trives med å utvikle
 • Du ønsker å jobbe tett med få tjenestemottakere og få høy grad av autonomi i utførelsen av arbeidet
 • Du er presis og målbevisst
 • Du har relevant relevant erfaring fra miljøterapeutisk arbeid
 • Kunnskap om lov og regelverk rundt Kap 9, TUD og 4a mm
 • Generelt gode datakunnskaper
 • Har ønske om egen og faglig utvikling
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Kreativitet til å bidra i utformingen av det daglige tjenestetilbudet
 • Ledererfaring er fordel
 • Du har en velutviklet humoristisk sans, er uhøytidelig og byr på deg selv. Du tar oppgavene seriøst og jobber ser løsninger der andre ser utfordringer

Mest sentrale arbeidsoppgavene:

 • Kvalitetssikring av Behandlingsintegriteten
 • Kartlegging og utvikling av miljøbehandling i tråd med faglige standarder, lov og regelverk, i tett samarbeid med Fagteam og Spesialisthelsetjenester
 • Veiledning
 • Utvikling av tjenestetilbudene
 • Evaluering og utvikling av det miljøterapeutiske arbeidet, og målinger av oppnådde resultater
 • Systemdrift av Fagsystem
 • Tett samarbeid med avdelingsledere på de ulike lokasjonene

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og fleksibilitet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for egen og faglig utvikling.

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Kontorsted er på vårt kontor i Sogndal, men arbeidsområdet vil være Regionen, så reising må påberegnes. Vi prioriterer at reising skjer innen ordinær arbeidstid.

For ytterligere spørsmål om stillingene, kontakt:

Bjarni H. Valsson epost: bjarni.valsson@ecura.no, tlf 950 41 638.